Життя та побут слов’ян

накручування. Широкого поширення набули прикраси з плоскою чи об’ємною зерню, гравірування по гладкій поверхні, інкрустації, позолоти, з’єднання дроту в об’ємну композицію (філігрань) тощо.

Після подій, пов’язаних із розпадом Римської імперії та Великого переселення народів, в Європі відбуваються процеси варваризації населення, які торкнулися й територій сучасної України. Зокрема, якщо на поселеннях ранньослов’янських культур середини І тис. н.е. ще трапляються уламки гончарної кераміки черняхівського типу, то згодом вони зникають. У практику знову входить техніка виготовлення посуду ручним ліпленням та випалювання в хатніх печах або на вогнищах. Відродження гончарного ремесла в східних слов’ян Лівобережжя Дніпра відбувається у IХ ст. н.е. під впливом розвитку гончарства в аланів та болгар, що на той час населяли Хозарський каганат. А на Правобережжі гончарне коло знову входить у вжиток вже наприкінці VIII ст.

Крім металу та глини, широко застосувалося у виробничій сфері дерево, яке в лісовій та лісостеповій смугах було основним будівельним матеріалом. Для його обробки використовували сокири, струги, тесла, долота, ложкоподібні свердла. Токарний верстат на слов’янських землях з’являється лише в часи черняхівської культури.

На півдні України досить розвинутою була обробка каменю, де значного поширення набули античні традиції каменеобробки. Пізньоскіфські, а згодом черняхівські племена Причорномор’я широко використовували місцевий вапняк при зведенні жител та оборонних споруд. Із м’яких порід каменю висікали досконалі елементи декору, робили ступи та корита. У Подністров’ї в побуті використовували ручні млини, жорна до яких виготовляли з вапняку.

У Середньому Подніпров’ї археологами виявлено перші зразки слов’янської кам’яної скульптури. Зазвичай, це скульптурні зображення язичницьких божеств.


Література

  1. Смолій В.А. – Історія України – К., 1997.
  2. Толочко П.П. – Давня історія України, Кн. 1 – К., 1994
  3. Попович М.В. – Мировоззрение древних славян – К., 1985.
  4. А.И.Немировский – История Древнего Мира, Т. 1 – М., 2000.

 

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні