Живе вчення Будди

План

1. Джерела.

2. Догмати.

2. 1. Вчення про душу.

2. 2. Ставлення до земного життя.

2. 3. Шлях до спасіння.

2. 4. Мораль.

3. Особистість засновника.


ДЖЕРЕЛА

Це давнє вчення (VI ст. до н. е. ), що виникло на території Індостану і нараховує вже не одну сотню років. Згодом у ньо­го з'явилося безліч послідовників у країнах Азії, але на батьків­щині, як не дивно, буддизм поступово втратив свої позиції, і сьогодні кількість прихильників цього вчення обмежена.

Буддизм виник на основі життя і проповідницької діяль­ності Сиддхартхи Гаутами Будди. Основним, фундаменталь­ним віросповідальдим документом буддизму стала знаменита бенареська проповідь Будди

Крім того, на виникнення вчен­ня вплинуло кілька творів, що згодом увійшли до складу канонічного зведення буддизму, фундамент якого складає так звана Трипітака.

Трипітака — мовою означає — «три глеки», або «три ко­шики». Трипітака була кодифікована близько III ст. Тексти Трипітаки містять у собі три основні частини — пітаки — Віная-пітаку, Суттапітаку й Абхідхармапітаку. Перша, Вінаяпітака, присвячена головним чином правилам поведінки ченців і по­рядкам у чернечих громадах. Другу, центральну й найбільшу частину Трипітаки складає Суттапітака. У ній містяться опо­відання про життя Будди і його висловлювання щодо різних життєвих ситуацій. До третього «глека» — Абхідхармапітаки — входять в основному проповіді й повчання з абстрактно-філософським поглядом на життя.

Буддизм, як і більшість філолофсько-етичних систем, складається з декількох напрямків, призначених для широко­го кола, учнів і учених прихильників. Це махаяна — «широка колісниця», хінаяна — «вузька колісниця» (або тхеравада — «істинне вчення») й варджаяна — «алмазна колісниця».

ДОГМАТИ  

Вчення про душу

Усесвіт у буддизмі має багатошарову будову. Складаєть­ся він із десятків небес, тобто з 31 сфери буття, що розташова­ні одна над одною, знизу вгору за ступенем своєї височини і натхненності. Вони поділяються на три розряди: кармалока, рупалока й арупалока.

Кармалока — це найнижча область буття, куди входять 11 ступенів — рівнів свідомості. На цьому рівні усе підвла­дне кармі. Це сфера тілесного і матеріального буття. Тільки на вищих рівнях вона починає переходити в більш піднесену стадію.

До вищої сфери споглядання належить рупалока, куди входять 12—27-й рівні. Тут уже не прийнятним є просте грубе споглядання, а потрібна уява, зв'язок із тілесним світом і фо­рмами речей.

Арупалока — найвищий і останній рівень — повна воля, відчуженість від форми і тілесного матеріального начала.

Почуттєвий світ у буддизмі добре показаний на картині релігійного змісту, що називається «сансаріїн-хурде», тобто «колесо сансари».

Величезний духмангус, слуга владики смерті, тримає в пазурах і зубах великий круг — символ сансари. У центрі його, у невеликому круглому полі, сплелися тіла змії, півня і свині. Ці тварини є символами злості, хтивості й неуцтва, вони також відбивають ті якості, що викликають неминучі страждання.

Центральне поле оточене п'ятьма секторами, що відпові­дають формам

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні