Живе вчення Будди

переродження, можливим у сансарі. Верхні се­ктори відбивають світи людей і небожителів, нижній — пекло, яке завжди розташоване внизу.

Правий верхній сектор присвячений світу людей. Фігу­ри, розташовані уздовж нижнього краю цього сектора, симво­лізують прості земні людські страждання: народження, хворо­бу, старість і смерть (жінка, що народжує, хворий, старий і мрець).

Лівий верхній сектор займають тенгрії й асури, що знахо­дяться між собою у вічній ворожнечі. Вони кидають один і одного списи і стріли.

Лівий і правий бічні сектори присвячені тваринам і біри-там. Тварини мучать одна одну, тут перемагають найсильніші, Страждання ж біритів полягають у невтолимому голоді.

У нижньому секторі кола розташоване пекло. На престолі сидить владика смерті й пекла—Ерлікхан (санскритське—Яма). Тут знайшли відображення земні суди, катування і страти.

Картина роз'яснює і сам процес непорушного закону пе­реродження в його буддійському розумінні. 12 нідан охоплю­ють 3 життя, що йдуть одне за одним. Всі етапи, що відбивають поступовий розпад буття, розташовані на чітко відведених для цього місцях і також символічні. Малюнки широким обо­дом оперізують основне коло колеса.

Уже минуле життя представлене двома ніданами. Пер­ша—у вигляді сліпої баби, що не бачить доріг, якими йде, і не знає, куди вона йде. Цей малюнок символізує «затьмареність» (авідья), де ілюзії у життєвих устремліннях і залежність від власних пристрастей неминуче призводять до переродження

Другу нідану представляє гончар, зайнятий виготовленням глека. Він символізує «вчинене» (сансара або карма).

Теперішнє (дане) життя передане вісьмома ніданами:

1-а нідана — мавпа, що рве плоди з дерева, — символ «свідомості» (віджняна). Це перший момент переродження, що передує вступанню в нове життя і, відповідно до буддійсь­ких уявлень, починається з пробудження свідомості.

2-а і 3-я нідани — людина в човні й будинок із забитими вікнами — нідани «теперішнього життя» протікають у період ембріонального розвитку людини. Ембріон позбавлений емо­ційних переживань. Тому показано, як поступово складаються «шість основних баз», що включають у себе зір, слух, нюх, дотик, смак і «манас», під яким мається на увазі «свідомість попереднього моменту».

4-а нідана — чоловік і жінка, що обнімаються, — «дотик» (спарша). Прийнято вважати, що дитина ще в утробі матері починає бачити і чути, тобто присутній взаємозв'язок почут­тів зі свідомістю. Але почуття ембріона ще не можуть бути емоційно забарвлені, тобто бути приємними або неприємними.

5-а нідана — людина, в око якої влучила стріла, — «по­чуття» (ведана). Символізує емоційну область свідомості, тоб­то усвідомлене переживання або байдужність, сприйняття при­ємного або неприємного.

6-а нідана — людина з чашею вина — «почуття» поступо­ве виростає в «жадання» (тришна). У «теперішньому житті» це переродження відбувається в період статевого дозрівання.

7-а нідана — людина, що рве з дерева плоди — «прагнен­ня», відповідає процесу всебічного формування людини, коли в неї складаються певні життєві інтереси та здібності.

8-а, остання нідана, — курка, що висиджує яйця. «Ба-ва» — життя. Це розквіт життєдіяльності людини, занепад, ста­ріння і смерть.

Майбутнє життя представлене двома ніданами — «наро­дженням» (джаті) і «старістю та смертю»

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні