Кантівська критика чистого розуму. Поняття практичного розуму

style="font-size:  Багато уваги Кант приділив терміну "віра". По Канту існують три види віри. Прагматичною він називає віру людини у свою правоту в тому чи іншому одиничному випадку.

 Віру в загальні положення Кант називає доктриальною. Він готовий тримати парі на усе своє майно, що хоча б на одній з видимих нами планет є мешканці. Це приклад доктриальної віри. Сюди ж Кант відносить і вчення про бога і його буття.

Доктриальна віра містить у собі все-таки щось не тверде: нерідко утруднення, що зустрічаються при міркуваннях, відокремлюють нас від неї, хоча ми постійно до неї повертаємося.

 Зовсім інший характер носить моральна віра, де питання про істинність суджень навіть не встає. Цю віру нічого не може похитнути, тому що були б відкинуті моральні принципи, від яких не можна відмовитися, не ставши у власних очах гідним презирства. Вірити в бога тут означає не міркувати про його буття, а просто бути добрим.  

 Отже, висунувши тезу - знання вище віри, Кант постачає її антитезою-застереженням - яку не можна зіставляти зі знанням і яке реалізується в поведінці.

 "Критика чистого розуму" завершується програмою на майбутнє. Ні про які нові "критики" Кант не помислює. Критична робота закінчена

Наступна робота з викладу позитивних початків метафізики.

 Термін "метафізика" згодом сформулює Гегель, він позначить ним зашкарубле мислення, що робить помилкові світоглядні висновки з принципів формальної логіки; живе філософствування Гегель називає діалектикою. Для Канта справа обстоїть зовсім інакше: діалектика - це ілюзорна логіка, метафізика - світова мудрість. Про метафізику Кант відзивається дуже високо. Це для нього "завершення всієї культури розуму людини", ті, хто розчарувався в метафізиці, рано чи пізно повернутися до неї.

 Кант пророкує нове народження метафізики по зовсім невідомому дотепер плану. На останніх сторінках "Критики чистого розуму" знаходиться план відродження філософії, що оригінальністю не відрізняється. За задумом Канта, уся система метафізики повинна складатися з чотирьох частин - онтології, фізіології, космології і теології. Онтологія - навчання про загальні принципи буття; фізіологія - навчання про природу, що розпадається на фізику і психологію, космологія - наука про світ у цілому; теологія - наука про бога.

У 1783 р з метою популяризації, пояснення основних положень «Критики чистого розуму» И. Кант видає працю «Пролегомени до всякої майбутньої метафізики, що може з'явитися в якості науки», однак більш вдало питання популяризації «Критики чистого розуму» вирішила праця пастора Шульца «Пояснюючі виклади «Критики чистого розуму»».

У 1788 р видається праця «Критика практичного розуму», де філософ прагне показати єдність практичного і теоретичного розуму.

У 1790 р видається «Критика здатності судження», де викладається остання частина філософської системи И. Канта, яку він називає телеологія – вчення про доцільність. Для нього телеологія – принцип розгляду предмета, у першу чергу живого організму, де все доцільно, тобто кожна частина необхідним чином пов'язана з іншою.

У період з 1795 по 1798 рік Кант написав: "До вічного миру", "Про орган душі", "Метафізика вдач", "Оповіщення про швидке підписання договору про вічний мир у філософії", "Про мниме право брехати

1 2 3 4 5 6 7