Класифікація менеджерів

відсутністю роботи у вчителя. Вчителі бояться втратити своє положення в суспільстві і традиційну повагу до себе. Тут велике значення має стиль управління в школі, оскільки позбавлений чуйності та турботи стиль може посилити почуття небезпеки у підлеглих.

4. Особистий розвиток і ріст. Турботливий директор школи постійно надає допомогу в особистому розвитку кожного вчителя. Вчителя потрібно постійно залучати до прийняття рішень з приводу його особистого розвитку й успішного росту.

5. Відчуття причетності. Абсолютній більшості вчителів подобається відчуття корисності своєї роботи, вони прагнуть відчувати себе частиною педагогічного колективу.

У психології менеджменту широке визнання одержала класифікація життєвих позицій управлінців (за Берне): 

Я в порядку -

Ви в порядку

ª      Впевнені в собі, спокійні. Чуйні. Чутливі до змін ситуації.

ª      Викликають довіру, підтримують добрі стосунки з колегами. Вважають життя обнадійливим і приємним.

ª      Задоволені життям і тим, що мають.

Я в порядку –
Ви не в порядку

ª      Зарозумілі. Грубі в спілкуванні, виглядають пихато. Подавляють інших. Перебільшують свою роль в установі. Більшість колег вважають недосконалими, приписують їм дефіцит моралі, чесності, привабливості, діловитості.

Я не в порядку -Ви в порядку

ª      Недостатньо впевнені в собі, схильні до відступів. Не прагнуть до лідерства і прояву ініціативи. Схильні до стресів. Акцентовані на своїх власних недоліках. Їм не вистачає оптимізму стосовно себе. На колег і навколишніх дивляться "знизу – вверх".

Я не в порядку –
Ви не в порядку

ª      Недостатньо енергійні, змирилися з власними невдачами. Схильні до депресій. Нездатні до наполегливого вирішення проблем. Вони – джерело негативних взаємовідносин. Навколишніх і колег сприймають як неповноцінних.

ª      Усе в оточенні викликає в них розчарування і прикрість.

 

Для школи, без сумніву, найбільш бажаною є позиція "Я в порядку – Ви в порядку".

ЛІТЕРАТУРА

Альтшуллер Г. С. , Зусман А. В. , Филатов В. И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). – Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. – 381с.

Амонашвили Ш. А. Личностно – гуманная основа педагогического процесса

– Мн. : Университетское, 1990. – 560с.

Амосов Н. М. Алгоритмы розума. – Киев: Наукова думка, 1979. – 223с.

Амосов Н. М. Разум, человек, общество, будущее. – К. : Байда, 1994. – 184с.

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. – М. : Педагогика, 1980. – 232с.

Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. – М. : Просвещение, 1991. – 159с.

Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. - М. : Просвещение, 1989. -224с.

Арват Ф. С. , Коваленко Є. І. та ін. Культура спілкування: Навч. -метод. посібник. – К. : ІЗМН, 1997. – 328с.

1 2 3 4 5