Класифікація операційних систем

План
Класифікація ОС

3Особливості алгоритмів управління ресурсами

Особливості апаратних платформ

Особливості областей використання

Особливості методів побудови

Література
Класифікація ОС

Операційні системи можуть розрізнятися особливостями реалізації внутрішніх алгоритмів управління основними ресурсами комп'ютера (процесорами, пам'яттю, пристроями), особливостями використаних методів проектування, типами апаратних платформ, областями використання і багатьма іншими властивостями.  Нижче приведена класифікація ОС за декількома найбільш основними ознаками.  
Особливості алгоритмів управління ресурсамиВід ефективності алгоритмів управління локальними ресурсами комп'ютера багато в чому залежить ефективність всієї мережевої ОС в цілому. Тому, характеризуючи мережеву ОС, часто наводять найважливіші особливості реалізації функцій ОС по управлінню процесорами, пам'яттю, зовнішніми пристроями автономного комп'ютера. Так, наприклад, залежно від особливостей використаного алгоритму управління процесором, операційні системи ділять на багатозадачних і однозадачних, розрахованих на багато користувачів і розрахованих на одного користувача, на системи, що підтримують багатонитяну обробку і що не підтримують її, на багатопроцесорні і однопроцесорні системи.  Підтримка багатозадачності. По числу одночасно виконуваних завдань операційні системи можуть бути розділені на два класи: · однозадачні (наприклад, MS-DOS, MSX) і · багатозадачні (OC ЄС, OS/2, UNIX, Windows 95).  Однозадачні ОС в основному виконують функцію надання користувачеві віртуальної машини, роблячи простішим і зручнішим процес взаємодії користувача з комп'ютером. Однозадачні ОС включають засоби управління периферійними пристроями, засобу управління файлами, засобу спілкування з користувачем.  Багатозадачні ОС, окрім вищеперелічених функцій, управляють розділенням спільно використовуваних ресурсів, таких як процесор, оперативна пам'ять, файли і зовнішні пристрої.  Підтримка розрахованого на багато користувачів режиму. По числу одночасно працюючих користувачів ОС діляться на: · розраховані на одного користувача (MS-DOS, Windows 3. x, ранні версії OS/2); · розраховані на багато користувачів (UNIX, Windows NT).  Головною відмінністю розрахованих на багато користувачів систем від розрахованих на одного користувача є наявність засобів захисту інформації кожного користувача від несанкціонованого доступу інших користувачів. Слід зауважити, що не всяка багатозадачна система є розрахованою на багато користувачів, і не всяка розрахована на одного користувача ОС є однозадачною

 Витісняюча і невитісняюча багатозадачність. Найважливішим ресурсом, що розділяється, є процесорний час. Спосіб розподілу процесорного часу між декількома процесами (або нитками), що одночасно існують в системі, багато в чому визначає специфіку ОС. Серед безлічі існуючих варіантів реалізації багатозадачності можна виділити дві групи алгоритмів: · невитісняюча багатозадачність (NetWare, Windows 3. x); · витісняюча багатозадачність (Windows NT, OS/2, UNIX).  Основною відмінністю між витісняючим і невитісняючим варіантами багатозадачності є міра централізації механізму планерування процесів. У першому випадку механізм планерування процесів цілком зосереджений в операційній системі, а в другому - розподілений між системою і прикладними програмами. При невитісняючій багатозадачності активний процес виконується до тих пір, поки він сам, за власною ініціативою, не віддасть управління операційній системі для того, щоб та вибрала з черги інший готовий до виконання процес. При витісняючій багатозадачності рішення про перемикання процесора з одного процесу на іншій приймається операційною системою, а не самим активним процесом.  Підтримка багатозадачності. Важливою властивістю операційних систем є можливість розпаралелювання обчислень в рамках одного завдання. Багатонитяна ОС розділяє процесорний час не між завданнями, а між їх окремими гілками (нитками).  Багатопроцесорна обробка. Іншою важливою властивістю ОС є відсутність або наявність в ній засобів підтримки багатопроцесорної обробки - мультипроцесування. Мультипроцесування наводить до ускладнення всіх алгоритмів управління ресурсами.  В наші дні стає загальноприйнятим введення в ОС функцій підтримки багатопроцесорної

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні