Комедії Плавта

style="font-size: Бентежача суміш елементів двох абсолютно різних культур і епох примушує нас припускати в авторові легковажність, надмірну навіть для комічного поета.

Плавт, як і інші римські автори комедій, без сумніву (на це є прямі вказівки граматик), вживав прийом контамінації - змішення двох або декількох п'єс, окремо недостатніх для виконання художнього задуму нової, вже латинської драми. Сліди цього змішення у Плавта важко відшукати в загальному хаосі різнопланових сюжетних основ. Проте Плавт контамінює грецькі п'єси знову-таки не для того, щоб шляхом створення нової фабули або виведення на сцену нового характеру досягти необхідного інтригуючого або ушляхетнюючого ефекту, як це пізніше робив Теренций, але скоріше в цілях створення більшої кількості комічних положень, оскільки його єдине завдання - смішити публіку.  

 

IV. Канти Плавта 

  Музично-ліричний елемент, властивий старогрецькій драмі був майже зжитий в “новій” комедії. Роль хору звелася до інтермедій в проміжках між діями; арії акторів хоч і не зникли абсолютно, проте, судячи по фрагментах, майже не зустрічалися у кращих авторів. Римські переробки повертають комедії втрачену музично-ліричну сторону, але не у вигляді хорових партій, складових рідкісне виключення, а у формі арій (“кантів”) акторів, дуетів і терцетів. Комедія Плавта будується як чергування діалогу з речитативом і арією і є свого роду оперетою. Канти Плавта були багатообразні по своїй метричній, а отже, і музичній структурі. Цілком можливо, що поєднання комедійної гри з мімічним музичним монологом мало вже свої зразки в яких-небудь “низових” різновидах грецької комедії; у римській комедії воно стає театральним принципом, відповідно до якого переробляються грецькі п'єси іншої структури

Плавт майстерно володіє найскладнішими ліричними формами і робить їх засобом виразу самих різних відчуттів і настроїв. Любовні виявлення у формі монологів і дуетів, серенада, засмучення закоханого хлопця і скарги обдуреної жінки, подружні сцени і суперечки рабів, роздратування і жах, відчай і тріумфування, томління самоти і розгул бенкетів, - все це вдягається у форму канта. Характерний, що канти нерідко містять філософський елемент, міркування і повчання. Музична сторона (ми б сказали тепер “романсова” форма) пом'якшувала для римської аудиторії новизну і незвичайність роздумів і відчуттів, з якими виступали на сцені дійові особи грецьких п'єс. Охоче вибирається форма арії і для пародії на трагічний стиль, для тих військових метафор, в яким нерідко висловлюється у Плавта рабинь – стратег комедійної інтриги (один з кращих прикладів – арія раба Хрісала в комедії “Вакхиди”, що парадує трагічну монодію на тему про загибель Трої). У багатьох випадках кант є самостійним цілим, вставну арію, не рушійну дії вперед.

 

V. Мова Плавта 

Необхідно сказати декілька слів про мову Плавта. Незвичайно багата і, на жаль, що нелегко піддається художньому перекладу архаїчна латинь Плавта являє собою настільки точний зліпок мови тієї епохи у всіх його як жаргонних, так і літературних шарах, що ми не дивуємося, коли оратор Ліциній Красі знаходить в мовах своєї тещі Лелії "плавтовське звучання". При цьому Плавт виявляє виняткову майстерність звукової і словесної гри. Раб Сагастріон в комедії "Перс" на питання, як його звуть, відповідає: Vaniloquidorus (Пустобрехоподатель), Virginisvendonides (Девочкоторговец), Nugiepiloquides (Чепухоречивовещатель), Argentumexterebronides (Денежковисверліватель), Tedigniloquides (Поделомругатель), Nummosexpalonides (Льстівомонетчик),

1 2 3 4 5