Комп’ютеризація психологічного дослідження

необхідна і істотна інформація — це досить невизначені терміни. За уявленням ідеологів інформаційного підходу в психології, емоції грунтуються на реальних фактах. А умовою виникнення емоцій є отримання деяких відомостей. Виникнення емоції відбувається в результаті співвідношення нових відомостей з наявним досвідом, тобто має місце відносна новизна інформації. Джерелом емоцій може бути і цінність інформації, яка визначається через вірогідність досягнення мети після отримання інформації (А. А. Харкевіч).

 

Комунікація

 

У 1982 році по опиту журналу «Тайм» в США «Людиною року» став комп'ютер. Комп'ютер став повноправним «коммунікатором».

Інформаційна теорія в психології вживає поняття «спілкування» (комунікація) з комп'ютером в сенсі інтерперсональною взаємодії. Діалог між людиною і комп'ютером характеризується такими параметрами, як активність учасників, тямущість, захищеність і ін. Дослідження показали, що для користувача ЕОМ характерний феномен персоніфікації комп'ютера, тобто наділ його певними особовими рисами. У цьому сенсі взаємовідношення людини і комп'ютера набувають ознак спільної діяльності. Особливість «спілкування» людини і комп'ютера полягає в тому, що машина бере участь в спілкуванні як суб'єкт рутинної діяльності, а людина — творчою. Проте використання ЕОМ (обробка даних, електронна пошта) перебудовує структуру способів спілкування і сприяє ініціації спілкування, управлінню груповим вирішенням завдань, видачі оцінок, корекції помилок, а також впливає на зміну цільового і мотиваційного рівнів діяльності

В процесі спілкування з комп'ютером у різних людей формується і певне відношення до комп'ютеризації психодіагностики. Відношення є смислова особова освіта. Відношення людей до комп'ютерного тестування залежить від різних мотивів, визначаючи особовий сенс діяльності. Головними завданнями комп'ютеризації психодіагностики є реалізація прагнень уникнути великих об'ємів рутинної роботи при тестуванні, кваліфіковано аналізувати дані, недосвідченим психологам — понизити помилковість обробки і засвоїти єдиний алгоритм психодіагностичного дослідження. Експериментально виявлений нелінійний зв'язок між підвищенням ефективності діагностики і комп'ютеризацією.

Відношення адміністраторів до комп'ютеризації неоднозначне. З одного боку, підвищується інтерес, а з іншої — знижується застосовність комп'ютерної психодіагностики в системах управління персоналом. Нам представляється, що в основі цього лежить неопрацьованість юридичної нормативної бази використання комп'ютерних даних при вирішенні завдань підбору і розстановки кадрів. Не можна не враховувати "захисний" мотив — небажання адміністратора самому піддатися психологічному дослідженню. Цей мотив обумовлює опір практичному застосуванню комп'ютерного тестування. Відношення керівників визначається їх особистими цілями: а) привід зведення рахунків з неугодними; б) перекладування відповідальності на комп'ютер; у) негативне відношення обстежуваних як нав'язана ззовні процедура зведення рахунків і так далі У зв'язку з цим спостерігається підвищений ентузіазм до комп'ютерної діагностики у керівників вищої ланки при зниженні інтересу (а іноді і протидії) у керівників, безпосередньо керівників персоналом.

Відношення психологів до комп'ютерного тестування теж неоднозначне. Вони усвідомлюють позитивні сторони комп'ютерів, до яких відносяться в першу чергу висока пропускна спроможність, звільнення психологів від рутинної роботи і розширення їх творчих можливостей. В той же час присутній і певний негативізм, який визначається: а) небажанням міняти звичні способи діяльності, би) небажанням перенавчатися, в) боязню не справитися з новими вимогами, г) боязню різкого зростання вимог до психолога з боку керівництва, д) формуванням нових компонентів психодіагностики (підвищення творчих компонентів, придбання і постійне використання нових знань, необхідність перерозподілу уваги між різними об'єктами психодіагностики: обстежуємий/комп’ютер) і е) неприйняттям деяких елементів інтерпретації тестових даних (оскільки автоматизований тест нав'язує психологові жорсткий алгоритм інтерпретації).

Неоднозначність відношення психологів до комп'ютерної діагностики визначається перш за все їх досвідом практичної роботи. Так, для новачків

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні