Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

є не комп’ютер, а недотримання правил безпеки при роботі, неправильна організація робочого місця. Таким чином, знання про засоби організаційної техніки дозволяють менеджеру повніше уявити можливості ефективної організації свого робочого місця та самого процесу діяльності.

Фактори визначення конфігурації оснащення офісу.

Для оптимізації процесу вибору необхідних технічних засобів для конкретного офісу потрібно враховувати цілий ряд факторів, які впливають на процедуру їх вибору. Серед них основними можуть бути такі :

  • обсяг документообігу;
  • часові характеристики документопотоків;
  • обсяг документів, які передаються і приймаються по технічних каналах зв’язку;
  • спосіб організації експлуатації технічних засобів;
  • обсяг первинних та вторинних копійованих документів;
  • технологічні і експлуатаційні характеристики обладнання;
  • фірма-виробник техніки;
  • вартість розхідних матеріалів, частота їх заміни;
  • вартість експлуатації та інші.

 Прогресивне застосування засобів організаційної техніки дозволяє забезпечити впровадження елементів безпаперової технології в практичну роботу офісу організації, електронний монтаж документів, збереження та обробку інформації за допомогою персональних комп’ютерів та різноманітних периферійних засобів, копіювання та тиражування офісної документації. Завдяки автоматизації та механізації ряду процесів документообігу персонал управління звільняється від виконання рутинних операцій. Нові технічні засоби та інформаційні засоби покликані забезпечити підвищення продуктивності праці в офісній та адміністративної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні