Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

фотокопіювальних процесів в офісній діяльності.

Термографічне копіювання - процес отримання копій, що базується на використанні термочутливих шарів, що змінюють свої фізичні властивості під впливом інфрачервоних променів, які проходять чи відбиваються від поверхні оригіналу. Термокопіювальний спосіб виготовлення копій – один з найпростіших. За допомогою термокопіювальних апаратів прямим чи опосередкованим методом можна отримати копію з листових документів з текстовою чи графічною інформацією. Термографічне копіювання володіє деякими перевагами у порівнянні з іншими методами в оперативності роботи, компактності та дешевизні апаратури. Але невисока якість отримуваних копій і відносно велика вартість спеціального термореактивного і термокопіювального паперу обмежує сферу його застосування.

Електрофотографічне (електрографічне) копіювання – це процес отримання копій, що базується на використанні ефекту фотопровідності високоомних напівпровідникових матеріалів, нанесених на матеріал копії чи посередника, і їх здатності втримувати за допомогою електростатичних сил барвник. Під електрографією в даний час розуміють два способи отримання фотозображень на спеціальних поверхнях, електричні властивості яких змінюються у відповідності з кількістю світлової енергії, що ними сприймається. У першому випадку – непереносимого копіювання – використовують спеціальний чутливий до світла фотопровідниковий папір, покритий шаром діелектрика, що містить дрібні частки напівпровідника (наприклад, окису цинку), що нанесений на паперову основу. Оригінал копійованого документу експонується (фотографується) на поверхню світлочутливого шару, який заряджений до високого електричного потенціалу. Під дією світла електричний заряд стікає з освітлених ділянок. Далі папір “проявляється“ за допомогою порошку - барвника, який закріплюється до темних місць, які зберігають високий потенціал. В іншому випадку переносного копіювання використовуються проміжні носії різної форми покриті шаром фотопровідника, який виконує роль посередника, на якому формується зображення оригіналу, що копіюється. Цей шар заряджається, коли на нього проектується зображення оригіналу. Далі проводять проявлення фарбуючого порошку – тонеру

На поверхню посередника з наліпленим до темних місць експонованого зображення тонером накладають листи звичайного паперу, на якій віддруковується барвник, тобто проводиться перенесення зображення. Відбиток “закріплюється “ розігрівом – і копія готова. Цей спосіб копіювання називають також ксерографією. Найпопулярнішими копіювальними апаратами цього типу є продукція компанії XEROX Corp.

Електрофотографічна апаратура дозволяє отримати найкращу після фотографії якість копій на звичайному чи фотонапівпровідниковому папері. Можливе отримання копій на обох сторонах листа, кольорове копіювання. На електрофотографічній апаратурі можна отримувати копії з мікрофільмів. Електрофотографічні способи копіювання і апаратура отримали найбільше поширення в світі. До основних її переваг відносяться: висока якість копій на звичайному папері, висока продуктивність роботи та дешевизна копій, можливість виконання додаткових операцій по обробці копій. Недоліки: відносно висока вартість і складність апаратури, висока вартість витратних матеріалів (картриджів), особливо для персональних копірів. Недоліком апаратури безпосереднього копіювання є необхідність застосування спеціального електрофотографічного паперу, що обмежує сферу її застосування.

Електронно-іскрове копіювання грунтується на принципі поелементного зчитування зображення оригіналу фотоелектричним пристроєм, перетворення сигналу і відтворення зображення електротермічним способом на матеріалі копії. Цей метод базується на випалюванні з допомогою іскрового заряду поверхні спеціального багатошарового чи іншого матеріалу в місцях, які відповідають зображенню. Основне призначення цього способу репрографії – це виготовлення трафаретних форм для процесів оперативної поліграфії (ротаційного друку).

Мікрографія – це процес виготовлення фотографічним способом з оригіналів документів сильно зменшених їх копій – мікроформ, що отримуються на носіях інформації,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні