Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

що містять одне або декілька зображень з кратністю зменшення від 7 до 150. Основну частину процесів у фільмографії складає мікрофільмування. Воно є високоефективним засобом копіювання інформації на фотоматеріали. Отримані мініатюрні копії зручні для збереження та використання, хоча і вимагають при читанні збільшувальної апаратури.

Різографія – це метод отримання зображення, яке об’єднує в собі переваги трафаретного друку (економічність, продуктивність, надійність) з сучасною цифровою обробкою (висока якість представлення даних). Різограф є “золотою серединою“ між типографським друком і звичайними копіювальними апаратами, що працюють по принципу електрофотографії. Процес копіювання на різографі умовно можна розбити на два етапи: підготовка робочої матриці і власне друк. Перший етап полягає в тому, що спочатку оригінал зображення зчитується сканером різографу, після чого отримана цифрова інформація, оброблена вбудованим мікропроцесором, використовується термоголовкою чи лазерним пристроєм для створення трафарету на спеціальному носії – майстер – плівці. У відповідності зі зчитаним сканером зображенням пропалюються дрібні отвори у відмотаному куску майстер – плівки. Після цього трафарет натягується і закріплюється на розкатному барабані і просякає барвником. Перший етап триває 17-30 секунд і завершується виготовленням першого контрольного відтиску. Другий етап полягає в тому, що на папір наноситься спеціальний пастоподібний барвник, що виготовляється на основі гліцерину і знаходиться в спеціальних герметичних тубах. Туба з барвником знаходиться всередині барабану, що фарбує. Фарба продавлюється скрізь барабан в отвори в трафареті та попадає на папір, що знаходиться під барабаном, що обертається

Швидкість виготовлення копій лежить в межах від 60 до 130 копій на хвилину. Різографія передбачає створення і багатоколірного друку, який послідовно здійснюється на різографі кожною фарбою окремо.

До засобів оперативної поліграфії відносять гектографи, ротатори, малі офсетні машини, що працюють на основі спрощеної поліграфічній технології. Суть поліграфічного процесу полягає в багатократному переносі фарбуючого шару з печатної форми на сприймаючу поверхню. В результаті цього формується зображення, яке з визначеним рівнем точності дублює оригінал. Різні методи багатократного отримання однакових зображень поліграфічними засобами об’єднуються під загальною назвою – друкарські процеси.

До основних процесів оперативного тиражування, що застосовуються в копіювально-розмножувальних службах закладів, організацій, та підприємств, відносяться гектографічний та офсетний, що є різновидами плоского друку (спосіб друку, при якому елементи, що друкуються, та прогалини між ними розміщені практично в одній площині і володіють здатністю вибірково змочуватися фарбою).

Спосіб гектографічного друку включає в себе операції по виготовленню друкованої форми, нанесенню на неї гектографічної фарби і отримання відтисків в гектографічному розмножувальному апараті шляхом перенесення частини фарбуючого шару з гектографічної форми на папір, попередньо зволожений розчинником (спиртом).

На відміну від класичних способів плоского друку при трафаретному друці зображення формується на спеціальній поверхні (печатній формі), а вже звідти передається на поверхню, що сприймає зображення. При трафаретному друці зображення формується в глибині формного матеріалу. Це друк не з форми, а крізь форму. Для цього способу потрібно підготувати форму для друку таким чином, щоб елементи, що друкуються, пропускали фарбу, а ті що не друкуються – затримували. Трафаретний спосіб тиражування на ротаторах використовується лише для однофарбного друку текстових та графічних документів з форм друку, виготовлених машинописним, електронно-іскровим чи термокопіювальним способами.

При офсетному друку друковані

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні