Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

та недруковані елементи мають різні фізико-хімічні властивості (друковані сприймають фарбу, недруковані відштовхують) в результаті чого фарба утримується лише на елементах, що друкуються. Офсетні способи використовуються для виготовлення високоякісних багатоколірних відтисків текстового та графічного матеріалу, що використовується в управлінській науково-технічної, рекламної та іншої діяльності. .

Засоби обробки документів

До цього класу відносяться фальцювальні, бігувальні, перфоруючі і ріжучі машини (фольдери); листовідбірні та сортувальні пристрої; скріплююче і склеююче обладнання; конвертовідкриваючі і ріжучі пристрої; машини для нанесення захисних покриттів на документ (ламінатори і лакофарбувальні станки); адресувальні, штемпелювальні і франкірувальні (для нанесення на конверт знаків поштової оплати) машини; машини для знищення документів (шредери); агреговані лінії для обробки кореспонденції.

Таке обладнання часто агрегується для виконання комплексу функцій. Зокрема агрегована машина для фальціювання, біговання (тобто, видавлювання канавки на листах паперу), перфорування і різки називається фольдером, а машина для виконання операцій штемпелювання і нанесення на конверт знаків поштової оплати – франкінгмашина.

Засоби електрозв’язку.

До засобів електрозв’язку відносяться засоби і системи телефонного і телеграфного зв’язку, факсимільної передачі інформації, комп’ютерних мереж та інші.

Телефонний зв’язок за допомогою телефонних апаратів забезпечує достатньо ефективну та відносно недорогу форму діалогу. З кожним роком розширюються експлуатаційні характеристики апарату, підвищуються зручність користування та можливості під’єднання додаткових приладів. Впровадження квазіелектронних і електронних автоматичних станцій з програмним забезпеченням, створення цифрових та волоконно-оптичних систем зв’язку, довідково-інформаційних систем, зв’язок з якими здійснюється по автоматично комутаційній телефонній лінії, призвели  до корінних перетворень телефонних апаратів. Сьогодні в телефонних апаратах широко застосовуються спеціалізовані інтегральні схеми а також мікропроцесорні системи, які забезпечують широкий спектр додаткових можливостей і перетворюють телефонний апарат в багатофункціональний абонентський телефонний пристрій.

Телефонні апарати загального використання призначені для під’єднання до автоматичних телефонних станцій

З початку 80-х років в багатьох країнах почали широко використовувати стільниковий (мобільний) телефон, який на відміну від радіотелефону забезпечував продовження розмови при переміщенні по території від одного стільника (зони, що обслуговується одною базовою станцією) до іншого. Ряд провідних фірм розпочали випуск декількох видів радіотелефонів: мобільні, транспортабельні, персональні, портативні. Мобільні радіотелефони, які встановлюються в автомобілях, історично були найпершими засобами радіотелефонного зв’язку. Транспортабельні володіють характеристиками мобільних, та крім того дозволяють абонентам вести переговори на деякій віддалі від автомобіля.   Портативні радіотелефони легко розміщаються в дипломаті. Сучасні персональні радіотелефони малогабаритні та легко поміщаються в кишені.

Сьогодні інтенсивно розвивається факсимільний зв’язок, який забезпечує метод передачі на віддаль графічної та букво-цифрової інформації, а також рукописних повідомлень з відтворенням на приймачі в формі, аналогічній переданій. В більшості випадків для передачі факсимільного зв’язку використовується звичайна телефонна мережа. Типовий факсимільний апарат містить телефон, пристрій зчитування та відтворення зображення, та ряд додаткових пристроїв. В багатьох випадках використовується факс-модем, який дозволяє передати функції факса комп’ютеру. Програмна підтримка факс-модему звичайно передбачає з’єднання та набір заданого номеру абонента, архівування повідомлень, створення каталогів, розсилка по списку адресатів, відправлення в заданий час, автовідповідь.

Останнім часом досить популярною стала система персонального оповіщення. Пейджер – це компактний радіоприймач, який працює в діапазоні ультракоротких хвиль та приймає закодовані в певному форматі текстові та цифрові повідомлення. Зв’язок здійснюється наступним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні