Комп’ютерна техніка та перспективи її розвитку

чином: ви дзвоните в бюро, називаєте абонентський номер потрібного абонента та диктуєте повідомлення. Набраний оператором текст поступає на центральний термінал та базовий передавач і передається в ефір. Абонент в зоні прийому отримує повідомлення на протязі декількох секунд. На відміну від стільникового, цей зв’язок односторонній.

Поряд з телефонними успішно використовуються телеграфні мережі. Серед найвідоміших можна навести міжнародну телеграфну мережу для передачі повідомлень між підприємствами та організаціями у всьому світі (TELEX – teleprinter exchange service). Ця мережа охоплює телексні вузли, спеціальні лінії зв’язку та кінцеві абонентські пристрої – телетайпи, параметри яких стандартизовані.

Засоби збереження, пошуку і транспортування документів.

До них відносяться первинні засоби збереження документів (папки і т. д. ) та вторинні засоби збереження документів (шафи, стелажі і т. д. ); картотеки і картотечне обладнання; візочки для транспортування документів; ліфтове обладнання; транспортери і конвеєри; пневматична пошта; обладнання для збереження носіїв інформації. Ці засоби використовуюся для оптимальної обробки фізичних носіїв інформації та забезпечення їх ощадного використання.

Банківська організаційна техніка.

До цього класу відносяться машини для підрахунку купюр; детектори валют; машини для упаковки банкнот; банкомати

Технологія обробки готівки в сучасному банку передбачає щонайменше чотири етапи: прийом, облік, обробка готівки, пакування грошей для тривалого зберігання (каса, перерахунок) обмін і (або) розмін іноземної валюти (обмінний пункт), видача грошей клієнтам банку (каса видачі). Перші етапи передбачають перевірку достовірності банкнот. На всіх перерахованих етапах виникають наступні задачі: зменшення затрат праці, зменшення ризику помилок чи зловживань зі сторони персоналу, полегшення контролю за переміщенням грошей, систематизація відомостей про поступлення та витрати готівки та інші. Вирішення цих завдань може базуватися лише на використанні високоефективної техніки.

Сканери, комп’ютерні аксесуари та інші засоби організаційної техніки.

Сканерами називають пристрої для оптичного зчитування і вводу в комп’ютер документів, виконаних на паперових (“твердих“) носіях, тобто створення в комп’ютері електронної копії документів. Принцип роботи сканера полягає в наступному: лампа освітлює документ, що сканується і відбиті промені попадають на фотоелемент, що складається з великої кількості світлочутливих елементів, кожен з яких під дією світла набуває електричного заряду. Аналогово-цифровий пристрій ставить у відповідність кожному елементу числове значення, а плата інтерфейсу передає зчитані дані в комп’ютер. Використання сканерів має широкий діапазон і знаходиться в постійному розвитку. Зокрема їх використовують для настільних видавничих систем, систем обробки документів, систем автоматизованого проектування, систем передачі інформації (факс – модем – сканер).

Комп’ютерні аксесуари можна класифікувати таким чином:

  • засоби збереження фізичних носіїв електронної інформації;
  • засоби збереження здоров’я від негативного впливу технічних засобів;
  • засоби захисту технічних засобів від впливу навколишнього середовища;
  • засоби розширення функціональних можливостей комп’ютерів та засобів організаційної техніки;
  • засоби обслуговування та ремонту;
  • засоби ергономіки праці.

Офісні меблі і обладнання.

Це зокрема спеціалізовані меблі для службових приміщень; спеціалізоване обладнання для службових приміщень; обладнання і прилади для дослідження умов праці. Використання зручних офісних меблів, обладнання комп’ютерних аксесуарів – необхідний засіб задоволення жорстких вимог сучасної ергономіки та охорони здоров’я. Можна відслідкувати пряму залежність росту професійних захворювань від інтенсивності роботи з комп’ютером. При цьому винним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні