Комунікації у просуванні банківських продуктів на ринок

Комунікації у просуванні банківських продуктів на ринок 

Зазвичай до комунікацій у маркетингу належать:

· реклама;

· підтримка збуту (стимулювання);

· пропаганда, робота з громадськістю (public relations);

· особистий продаж.

Піднесення значення комунікації зростає у разі, коли розвиток ринку та кон’юнктура досягають таких нижчезазначених ступенів:

· близькі до насичення ринки, попит на яких зводиться до заміни спожитого товару;

· проблеми у створенні нових продуктів;

· високі стандарти у виробництві продукту, що ускладнює диференціацію продуктів через якість чи ціну;

· необхідність економічного зростання і подолання прагнення до заощаджень та песимістичного ставлення до розвитку суспільства.

Розробка стратегії комунікації включає такі етапи:

1) виявлення цільової аудиторії;

2) визначення бажаної відповідної реакції;

3) вибір звернення;

4) вибір засобів поширення інформації;

5) вибір властивостей, які характеризують джерело звернення;

6) збір інформації, яка надходить за каналами зворотного зв’язку;

7) розробка бюджету стимулювання.

Реклама — засіб інформування про банк чи послуги, які він надає, комерційна пропаганда споживчих властивостей здійснюваних послуг для клієнтури і переваг діяльності банку, яка готує активного та потенційного клієнта до розширення ділових контактів з банком.

Послідовність етапів розробки рекламних заходів:

1. Встановлення цілей —

· інформування;

· нагадування;

· умовляння.

2. Прийняття рішення про структуру, форму і стиль рекламного звернення —

· структура у відповідності з вимогами AIDA;

· форма (спосіб представлення):

свідчення на користь продукту;

«щира» реклама;

демонстраційна реклама;

створення гумористичної обстановки;

форма новин;

навчальна реклама;

підкреслення професіоналізму;

· стиль звернення:

офіційно-діловий;

науковий;

науково-популярний;

публіцистичний;

літературний;

розмовний.

3. Планування засобів поширення —

· періодична преса (газети, журнали):

· варто звертати увагу на:

зміст матеріалів, які розміщуються;

читацьку аудиторію;

тираж;

періодичність видання;

затрати на рекламу для 1000 читачів:

де В — вартість реклами на 1000 читачів, ВПР — вартість полоси реклами, КЧ — кількість читачів);

кольори;

· радіо: інформування, нагадування —

переваги: дешево, велика аудиторія, створення чуттєвих образів;

недоліки: немає зорового ряду, вимагає вищого рівня професіоналізму;

· телебачення:

переваги: створення аудіовізуальних образів, масовість;

недоліки: висока вартість;

· кіно:

переваги: як у телебачення, але якість вища;

недоліки: немасовість кіно;

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні