Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет

згідно з правилами публічного домену поперед­нього рівня, а у приватному домені публічні доменні імена неможливі.

3. Адміністрування доменних імен Інтернет

За загальну координацію та управління DNS, делегування доменів верхнього рівня та встановлення параметрів протоколів Інтернет тривалий час відповідала IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Адміністрація адресного простору Інтернет, http:// www. iana. org/), а зокрема — призначена нею Служба реєстрації (Internet Network Information Center, InterNIC). IANA не є організацією в повному розумінні цього слова, це тільки назва контракту між Університетом Південної Каліфорнії та урядом США. Безпосереднє керівництво IANA здійснював доктор Джон Постел, шанований у всьому світі висококваліфікований фахівець, який мав необмежений вплив на розвиток Мережі (за словами журналу «Економіст» — «бог Інтернет»). Зокрема, йому належить авторство RFC, створених під егідою IANA (RFC — Request for Comments, Запит коментаріїв — серія документів, які описують різні технічні аспекти Інтернет). В основу влади і повноважень IANA було покладено не закон або зобов’язання, а згоду провайдерів Інтернет на добровіль­ну співпрацю. Збільшення та комерціалізація Інтернет, кон­курентна боротьба за її простір, поява нових зацікавлених осіб, виникнення багатьох нетехнічних проблем (зокрема, юридичних) зумовили появу в 1999 році нової організації, відповідаль­ної за розподіл адресного простору, управління системою доменних імен і адміністрування системи кореневого сервера — ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Інтернет-корпорація з присвоєння імен і номерів, http://www. icann. org).

Для розробки та реалізації програми розвитку системи родових доменів верхнього рівня спільним рішенням IANA та ISOC було утворено International Ad Hoc Committee (IAHC, Міжнародний спеціальний комітет). Сьогодні в рамках Меморандуму розуміння щодо gTLD (gTLD-MоU, The Generic Top Level Domain Memorandum of Understanding) працює Наглядовий комітет з політики (Policy Oversight Committee, POC). До складу POC входять представники IANA, ISOC, IAB, ITU, CORE (Council of Registrars, Рада Інтернет-реєстраторів, http://www. core. gtld-mou. org), INTA (International Trademark Association, Міжнародна організація з торгових марок, http://www. inta

org), WIPO (World Intellectual Property Organization, Всесвітня організація з охорони інтелектуальної власності, http://www. wipo. int, http://www. wipo. org). У своїй діяльності POC тісно взаємодіє з громадськістю, зокрема через опрацювання RFC.

Найбільші повноваження з адміністрування доменних імен у Європі належать Мережному координаційному центрові RIPE — RIPE NCC (The RIPE Network Coordination Centre, http://

www. ripe. net/). RIPE NCC працює як Регіональний регістр Інтернет у Європі — реєструє локальні (національні) регістри Інтернет, які фактично фінансують його послуги; розподіляє для них блоки адресного простору IP, одержані від IANA; виконує інші обов’язки із забезпечення роботи Інтернет-провайдерів у Європі. RIPE (Reseaux IP Europeens) — це організація вільної співпраці щодо європейських мереж, які діють за протоколом TCP/IP. Більшість робіт з адміністративної та технічної координації виконується у різноманітних робочих групах. Одним із проектів RIPE є CENTR (Council of European National Top level domain Registries, Рада європейських національних регістрів верхнього рівня, http://www. centr. org), який з 1999 р. оформлено як незалеж­ну організацію.

Права з безпосереднього адміністрування окремого домену (верхнього рівня) — управління простором імен у ньому — делегуються спеціально призначеному адміністраторові (координаторові), який, у свою чергу, може делегувати права з адміністрування доменів нижнього рівня третім особам. При цьому делегування публічних доменів третього та нижчих рівнів не рекомендоване.

Основною вимогою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні