Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет

(див. далі) — та сама тема з приставкою «Re»;копія («СС») — додаткові адреси. Це необов’язкове для заповнення поле, вміст якого буде доступний усім одержувачам листа; невидима копія («BCC») — додаткові адреси, недоступні для решти адресатів;тема («Subject») — необов’язкове, але бажане для заповнення поле;текст листа.

Також користувач може задавати додаткові ознаки листа: пріоритет листа, який впливає на черговість його відправлення, необхідність автоматичного інформування про доставку та ін.

Електронні листи — специфіка спілкування

Електронне листування передбачає правила, які доповнюють вимоги до звичайної кореспонденції та машинописного тексту. По-перше, під час роботи з електронною поштою потрібно зважати на існування різних форматів і запобігати випадкам, коли адресат не може прочитати повідомлення. По-друге, потрібно обмежувати розмір електронного листа та вкладених у нього файлів. Ця вимога особливо важлива в разі, коли лист передається по ненадійних каналах зв’язку, і зумовлює мінімальність цитувань та появу усіляких скорочень. Останні слід використовувати дуже обережно, оскільки вони варіюються від стриманого IMHO (In My Humble Opinion, «на мою скромну думку») до неформального ROTFL («Rolling On The Floor Laughing», «качаюся по підлозі від сміху») і досить грубого (хоча, можливо, справедливого) RTM («Read Тhe Manual», «читайте керівництво»). По-третє, слід пам’ятати, що відсутність невербальних форм в електронному спілкуванні вимагає додаткових зусиль для попередження непорозумінь. З цією метою використовуються «смайлики» (emoticon, smiley), які вказують на емоційний підтекст останньої фрази::-) :- ( ;-) :-< :-o :-Х В-) :-@. Як і скорочення, смайлики неприпустимі в офіційних листах.

Telnet — послуга віддаленого доступу. Користувач може працювати на віддаленому комп’ютері майже так само, як і в разі безпосереднього доступу. Комп’ютер користувача виступає терміналом віддаленого комп’ютера. Слово «telnet» також позначає протокол, який підтримує відповідну послугу, і програму, яка обслуговує сеанси роботи користувача.

FTP (File Transfer Protocol, протокол передавання файлів) — протокол, який визначає правила передавання файлів (а також цілих каталогів із вкладеними каталогами й файлами) з одного комп’ютера на інший

Таку саму назву має програма з відповідним призначенням. FTP також надає можливість шукати файли на віддаленому комп’ютері. В Інтернет існують численні FTP-сервери, які надають можливість скопіювати загальнодоступні файли (програмне забезпечення типу «freeware» або «shareware») анонімним користувачам (зареєстрованим як «anonуmous» або як «guest» — «гість»). Для пошуку і видачі інформації про розміщення загальнодоступних файлів на анонімних FTP-серверах призначена система Archie. Основою для пошуку може бути назва файла (каталога) або слова, що в ньому подаються. В останньому випадку пошук здійснюється серед заздалегідь нагромаджених описів файлів, що їх склали автори. Доступ до Archie здійснюється через Archie-сервери, наприклад archie. doc. ic. ac. uk. Gopher — це інтегратор, який дає змогу користуватись усіма можливостями Інтернет (telnet, ftp, e-mail та ін. ) завдяки Gopher-серверам. Оболонка Gopher організована як множина вкладених меню.

WAIS (Wide Area Information Servers, широкомасштабні інфор­маційні сервери) — діалогова система з віконним інтерфейсом для пошуку даних за ключовими словами, що вводяться у вікні спеціальної клієнтської програми і передаються на WAIS-сервер для обробки. WAIS переглядає у зазначених базах даних і архівах усі тексти і підраховує, з якою частотою в них трапляються ключові слова. Ці відомості передаються користувачеві для вибору потріб­них даних.

  • Серед
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні