Концепції влади та їх характеристика

План

Вступ

1. Сутність і види влади

2. Концепції влади та їх характеристика

Висновок

Використана література 


Вступ

Влада — це система соціально-економічних відносин між державами, групами людей або людьми з метою нав'язувати свої інтереси іншим. Базисом влади та її обов'язковим елементом є система відносин залежності. В основі залежності лежить асиметрія в розподілі ресурсів, яка веде до нерівних соціально-економічних наслідків (матеріальних, політичних, адміністративних та ін. ), як на рівні держави, так і на міжнародному рівні.

Поведінка економічних суб'єктів істотною мірою формується під впливом системи різних рівнів влади, в т. ч. політичної, в рамках якої вони діють, контролюють, впливають, підпорядковують один одного, виходячи зі своїх соціально-економічних сьогоденних та майбутніх інтересів.

Відомий вчений Р. Ойкен підкреслював, що “першим завданням національної економії є відкриття конкретних фактів, які обґрунтовують економічну владу, і дослідження дійсного впливу економічної влади”.

К. Ротшильд зазначає, що влада мала б стати темою, яка повторюється в економічних науках як теоретичного, так і прикладного характеру, однак, якщо ми проаналізуємо розвиток економічної теорії протягом останніх ста років, то побачимо, що вона характеризується свідомою відсутністю розгляду влади. Те, що люди використовуватимуть владу для зміни ринкового механізму; що нерівна влада може справляти великий вплив на результати функціонування ринку; що люди прагнуть влади такою ж самою мірою, як економічного багатства: цими фактами, здебільшого, нехтують.

Влада, що є одним з головних об'єктів дослідження в соціально-політичних науках, не відображена в повній мірі в економічних науках. У вітчизняній літературі зроблена спроба вияснити сутність економічної влади в працях Г. Задорожного

1. Сутність і види влади

Влада є складним за сутністю й багатоманітним за формами вияву явищем суспільного життя. Існує багато різних концепцій і визначень цього поняття. За вихідне й найпростіше можна взяти визначення влади як вплив однієї частини суспільства (індивіда, групи, організації тощо) на поведінку іншої у бажаному для себе напрямі. Уже з такого елементарного визначення видно, що влада є відношенням, отже, передбачає наявність двох сторін. Будь-яке відношення є взаємодією його сторін. Основною особливістю владного відношення є переважний, визначальний вплив однієї його сторони на іншу. Тому сторону з переважним впливом доцільно називати суб'єктом, а сторону, яка цього впливу зазнає, — об'єктом владного відношення. Суб'єктами влади можуть бути індивіди, соціальні групи, організації тощо. Очевидно, що влада не є властивістю не тільки об'єкта, а й суб'єкта. Вона виступає саме як відношення між ними і не існує як без суб'єкта, так і без об'єкта.

У науці є різні підходи до пояснення причин владних відносин. Поширеним є біологічний підхід, який визнає владу притаманною біологічній природі людини. А оскільки біологічна природа людини і тварин є спільною, то визнається наявність владних відносин не тільки в суспільстві, а й у тваринному світі. Витоки біологічного підходу до розуміння влади кореняться ще в античній філософії. Арістотель, наприклад, розглядав владу в суспільстві як продовження влади в природі.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні