Конкурентноздатність товару

План

1. Класифікація товарів.

2. Життєвий цикл товару.

3. Програма розробки нових товарів.

4. Конкурентоздатність товару.

Список використаної літератури.


1. Класифікація товарів

Товаром є все те, що може задовольнити певну потребу. Пропонується у вигляді об'єктів, послуг, осіб, місця, організації, ідеї на ринку для привернення уваги, придбання та використання. Основні види товару показано на рис. 1. Можливий варіант класифікації товарів подано на рис. 2. Товари групуються: 1) за призначенням! 2) за характером вжитку та ступенем обробки; 3) за терміном використання; 4) за призначенням і ціною; 5) за способом використання

Традиційно товари поділяють: на споживчі (особистого користування) і виробничого призначення. До споживчих-товарів відносять: 1) товари тривалого використання (витримують багаторазове користування); 2) вироби короткочасного користування (споживані за один чи кілька циклів користування); 3) послуги — об'єкти у вигляді дій, вигід чи задоволених вимог.

Споживчі послуги, в свою чергу, поділяються на такі категорії:

1) послуги, пов'язані з орендою товарів, тобто із зданням їх в оренду на певний строк; 2) послуги, пов'язані з переробкою або ремонтом товарів, які належали споживачеві; 3) надання послуг нетоварного характеру (юридичних, консультативних, навчання).

Величезне розмаїття товару відповідно до споживчих звичок можна згрупувати за такими ознаками: 1) товари повсякденного попиту, які споживач, звичайно, купує часто, без особливих роздумів та з мінімальними зусиллями щодо порівняння їх між собою; 2) товари попереднього вибору, які споживач порівнює між собою в процесі вибору та придбання за показниками придатності, якості, ціни та зовнішнього оформлення; 3) товари особливого попиту — товари з унікальними характеристиками або окремі марочні товари, для придбання яких значна частина покупців ладна докласти додаткових зусиль; 4) товари пасивного попиту, що їх споживач не знає або знав, але, як правило, не задумується, чи варто їх купувати. Класифікація товарів широкого вжитку зображена на рис. 3.

Товари виробничого призначення класифікуються: 1) за рівнем прийняття рішень, необхідних для здійснення покупки; 2) за величиною вартості; 3) за швидкістю споживання; 4) за роллю в процесі виробництва тощо. Сюди входять: споруди, основне та допоміжне устаткування, сировина, компоненти, готові деталі, виробничі запаси.

Створюючи товар, розробник повинен сприймати цей процес як трирівневий (рис. 4). Основоположним тут є рівень товару за задумом, де важать не стільки властивості даного товару, як вигоди від нього споживачеві. Товар у реальному виконанні має п'ять найістотніших характеристик: 1) рівень якості; 2) набір властивостей; 3) специфічне оформлення; 4) марочна назва; 5) специфічне упакування.

Товар з підсиленням припускає надання додаткових послуг та вигід: гарантій, постачання та кредитування, монтаж, обслуговування після продажу.

Кожна фірма, яка займається випуском продукції, завчасно турбується про визначення її різноманітності та асортименту. Варіанти товарного асортименту показано на рис. 5. Товарний асортимент характеризується: шириною, що залежить від кількості запропонованих асортиментних груп; глибиною, яка відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі; зіставлюваністю, в основі якої співвідношення між запропонованими

1 2 3 4 5 6 7 8 9