Корпоративна інформаційна система органів прокуратури України

План

1. Концепція створення КІС органів прокуратури України.  

2. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури.  

3. Документообіг Генеральної прокуратури України.  


1. Концепція створення КІС органів прокуратури України

Постійно зростаючий інформаційний потік вимагає істотного підвищення оперативності та ефективності роботи органів прокуратури, що сьогодні практично неможливо без впровадження новітніх комп’ютерних технологій. Автоматизація одержання, опрацювання, надання і використання всього обсягу інформації, що має відношення до питань охорони суспільного порядку і боротьби зі злочинністю, а також інших відомостей, необхідних для правоохоронних органів і відповідних міністерств і відомств, є одним із головних завдань органів прокуратури згідно з Державною програмою боротьби зі злочинністю. Сьогодні в органах прокуратури переважає ручна праця з оброблення інформації. У сполученні з достатньо формалізованим карним процесом і методами керування це породжує величезний документообіг. У свою чергу, це відриває і без того обмежені ресурси від безпосередньо правоохоронних функцій на суто офісну діяльність

При цьому службові документи важко доступні і не можуть бути ефективно використані для прийняття рішень. Технічне забезпечення здебільшого складають застарілі комп’ютери. Більш того, відсутня система їх технічного обслуговування. Особливу проблему становить координація та обмін інформацією між різними відомствами. Кожне відомство має свою власну систему обліку і звітності. Це породжує дублювання і плутанину. В Україні не існує незалежної, позавідомчої структури, яка б мог­ла своєчасно надати надійні статистичні дані про злочинність та законність і допомогти у проведенні наукового аналізу ефективності правоохоронної роботи. Як наслідок, втрачається цінний організаційний досвід, знижується продуктивність праці. У контексті задач і проблем інформаційно-правового і ком­п’ютерного забезпечення діяльності органів прокуратури України комп’ютерною службою Генеральної прокуратури розроблена і поступово впроваджується «Концепція створення корпоратив­ної інформаційної системи органів прокуратури України». Концепція реалізується у рамках національної програми інформатизації, при цьому враховується можливість інтеграції корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі органів прокуратури України в загальну ІС правоохоронних органів України, а також інтеграцію в загальнодержавну інформаційно-обчислю­вальну мережу України.

Головна мета Концепції — створення на всій території України високоефективного автоматизованого інформаційно-обчислю­вального середовища, спроможного найбільш повно й оперативно задовольняти інформаційні потреби органів прокуратури всіх рівнів управління під час здійснення ними своїх функцій. Техніч­ні і програмні засоби, впровадження яких передбачено, мають забезпечити виконання таких задач:

  • міжвідомчі зв’язки — забезпечення двосторонніх електрон­но-інформаційних зв’язків між органами прокуратури України всіх рівнів з різними організаціями і службами України та приват­ними особами, які перебувають як на території України, так і за кордоном; статистика — забезпечення керівництва органів прокуратури, державних органів влади та управління на рівні району, міста, області й України статистичною інформацією про стан законності, правопорядку, злочинності та про результати діяльності органів прокуратури; документообіг — формування, збереження, пошук, аналіз і видача законодавчих і нормативних актів при здійсненні прокурорами нагляду за виконанням законів і проведенні профілактичних заходів щодо попередження порушень закону; впровадження безпаперової технології групової роботи — систем автоматизації ділових процедур (електронного документообігу);
  • робота з кадрами — комплексне вирішення питань управління кадрами, підвищення оперативності виконання функціональ­них обов’язків співробітниками кадрових служб, зниження трудомісткості і строків підготовки та обґрунтованості аналітичних матеріалів, підвищення достовірності облікових даних.

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні