Креаціонізм

Зміст

1 Креаціонізм, наука і релігія

2 Християнський Креаціонізм

2. 1 Богословські концепції

2. 2 «Наукові» концепції

2. 3 Креаціонізм і християнські конфесії

3 Креаціонізм в іудаїзмі

4 Креаціонізм в ісламі

5 Креаціонізм і політика

6 Література

 

Креаціонізм (від англ. creation — створення) — філософський-методологічна концепція, в рамках якої основні форми органічного миру (життя), людство, планета Земля, а також мир в цілому, розглядаються як навмисно створені якоюсь надістотою або божеством. Послідовники Креаціонізма розробляють сукупність ідей — від суто богословських і філософських до тих, що претендують на науковість, хоча в цілому сучасне наукове співтовариство відноситься до таких ідей критично.

Креаціонізм, наука і релігія

Особливістю багатьох релігій, зокрема монотеїстських (християнства, іудаїзму і ісламу), є наявність священних текстів (відповідно Біблія, Танах і Коран), що кодифікують, містять в тому або іншому варіанті фрагменти, що описують створення світу і людини. Накопичення даних різних наук (від астрономії до геології і біології), особливо поява в XIX столітті теорії еволюції, привело до виникнення суперечності між буквальним прочитанням цих текстів і науковими даними і теоріями. Результатом цієї суперечності став Креаціонізм як сукупність телеологічних концепцій, що є релігійною реакцією на наукові уявлення про еволюцію живої і неживої природи

В рамках таких концепцій фундаменталістські течії продовжували дотримуватися буквальної інтерпретації священних текстів, оголошуючи переконання науки на походження миру і людини невірними, тоді як ліберальні течії намагалися знайти компроміс між ними.

Згідно критерію науковості До. Поппера, Креаціонізм є не науковою теорією, а філософською концепцією і релігійною вірою, оскільки введення що не перевіряються науковими методами понять (таких, як Бог-Творець) не відповідає загальноприйнятому принципу верифікуємості / фальсифікуємості і принципу Оккама. До речі сказати, з цієї ж причини ненавчений сильний атеїзм (твердження про те, що Бога або богів немає): перевірити це науковими методами не можна, тому що не можна вказати на спостережувані следствия з гіпотези буття/небуття Бога. Ненауковий також і сильний агностицизм (твердження про те, що існування/неіснування Бога в принципі неможливо довести), тому що не можна виключати прояву Богом себе таким чином, який буде неможливо заперечувати.

На думку більшості фахівців в області природних наук, що вивчають минуле, буквальне тлумачення священних текстів різних релігій про створення не тільки не науково, але і псевдонауково, оскільки таке тлумачення протиречить масиву палеонтологічних і біологічних даних в частині інтерпретації біологічної еволюції, а також геологічним і астрофізичним даним про вік Землі і астрономічних об'єктів [5] [6] [7] [8]. Активні дискусії між прихильниками Креаціонізма і його супротивниками ведуться в багатьох країнах, у тому числі і в Росії, в основному з приводу доцільності викладання таких поглядів (з академічної точки зору маргінальних) в школі.

Християнський Креаціонізм

Богословські концепції

У християнському Креаціонізме існує безліч різних течій, що розходяться в інтерпретації природничо-наукових даних. По ступеню конфлікту з науковими переконаннями на минуле Землі і Всесвіту серед них розрізняють:

•Буквалистский (младоземельний) Креаціонізм

1 2 3 4 5

Схожі роботи