Креаціонізм

(Young-Earth Creationism) наполягає на буквальному проходженні Книги Буття Старого Завіту, тобто що світ був створений в точності так, як це описано в Біблії — за 6 днів і близько 6000 (як затверджують деякі протестанти [9], [10] основувається на Масоретськом тексті Старого Завіту) або 7500 (як затверджують деякі православні [11], [12] грунтуючись на Септуагинте) років тому.

•Метафоричний (староземельный) Креаціонізм (Old-Earth Creationism): у нім «6 днів творіння» — універсальна метафора, адаптована до рівня сприйняття людей з різним рівнем знань; насправді ж одному «дню творіння» відповідають мільйони або мільярди реальних років. Серед метафоричних креаціоністів в даний час найчастіше зустрічаються:

оКреаціонізм поступового творіння (Progressive creationism): згідно цієї концепції, Бог безперервно спрямовує процес зміни біологічних видів і їх появи. Представники даного напряму приймають геологічні і астрофізичні дані і датування, проте повністю відкидають теорію еволюції і видообразовання шляхом природного відбору.

оЕволюціонізм (еволюційний Креаціонізм) теїста визнає теорію еволюції, проте стверджує, що еволюція є знаряддям Бога-Творця в здійсненні його задуму. Еволюціонізм теїста приймає все або майже всі ідеї, загальноприйняті в науці, обмежуючи чудове втручання Творця такими актами, що не вивчаються наукою, як створення Богом безсмертної душі у людини (тато Пій XII), або трактуючи випадковість в природі як прояви божественного промислу (сучасний російський палеонтолог А. В. Гоманьков [13]). З погляду теології різні концепції еволюціонізму теїста варіюють від загального для авраамічних релігій теїзму (диякон РПЦ Андрій Кураєв [14]) до пантеїзму, деїзму і поглядів Тейяра де Шардена. Через те, що в дискусіях на тему «еволюція або творіння?» еволюціоністи теїстів найчастіше підтримують «еволюціоністську» точку зору, багато креаціоністи, не приймаючі еволюції, не вважають їх позицію Креаціонізмом взагалі (найбільш радикальні з буквалістів навіть відмовляють еволюціоністам теїстів в праві називатися християнами).

 «Наукові» концепції

Крім розробки суто богословських ідей, в Креаціонізмі робиться ряд спроб обгрунтувати утворення миру, залишаючись в рамках наукової методології

Серед прихильників такого підходу є прихильники як буквального, так і метафоричного Креаціонізму.

•«Intelligent Design» (Креаціонізм свідомого або розумного задуму) стверджує, що складність і доцільність будови живих істот і екосистем пояснюється свідомим задумом творця або якогось «агента» краще, ніж ненаправленим процесом мутацій і природного відбору.

Представники Креаціонізма свідомого задуму дистанціюються від релігії, роблячи акцент на телеологічних і телеономічних аспектах концепції, проте само поняття задуму має на увазі наявність суб'єкта задуму, тобто Творця.

Один з аргументів прихильників ідей «розумного задуму» («аргумент точної настройки», англ. а fine-tuning argument) грунтується на відомій чутливості Всесвіту і життя до малих змін світових фізичних констант (Антропний принцип). Область допустимих значень констант виявляється дуже вузькою, і з малої вірогідності «тонкої настройки» Всесвіту робиться вивід про її штучність і про наявність Розумного Творця.

Історично першим некількісним еволюційним формулюванням антропного принципу з'явився вислів космолога А. Л. Зельманова:

Мабуть, ми є свідками процесів певних типів тому, що процеси інших типів протікають без свідків[1].

Кількісним підходом «від осоружного» є аргумент Ікеди-джефферіса: введення «дружної настройок» (слабкий антропний принцип) підвищує вірогідність природності виникнення Всесвіту.

Проте, цей аргумент може бути використаний і в захист

1 2 3 4 5

Схожі роботи