Культура в об'єктиві релігії

Зміст

 

Віра в духовному житті людства.

Релігія і її місце в системі загальнолюдських культурних цінностей.  

Християнство у духовній культурі людства.  

Історично-культурний зміст християнства.  

Православ’я.  

Православ’я на Русі 

Список літератури.   


Віра в духовному житті людства

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна, и убога,

Но всё в себе вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

Н. Гумилёв. Фра Беато Анджелико 

До кінця другого тисячоліття сучасної цивілізації всі шість мільярдів людей вірять. Одні вірять у Бога, інші - у те, що Його немає; люди вірять у прогрес, справедливість, розум. Віра є найважливішою частиною світогляду людини, його життєвою позицією, переконанням, етичним і моральним правилом, нормою і звичаєм, по яких - точніше, усередині яких - вона живе: діє, мислить і почуває.

Віра - універсальна властивість людської природи. Сучасна наука думає, що "людина розумна" з'явився 30-40 тис. років тому. Приблизно до того ж часу відносяться виявлені вченими наскальні малюнки і предмети побуту, що вже пояснюють існування віри

Звичайно, цих знахідок явно недостатньо, щоб відповісти на запитання, у що саме вірили наші далекі предки, але з їхньою допомогою можна спробувати уявити, як і чому народжувалася віра взагалі.

Безсумнівно, людина - частина природи. Ті самі   хімічні елементи складають її тіло і тіла тварин, дерева, води Світового океану, гірські породи. Людина пов'язана з навколишнім світом такими найміцнішими канатами, як повітря, вода, їжа, сонячне світло, необхідні для підтримки життя. Людина бере участь у вічному колообігу речовини в природі, і древня людина почувала це гостріше і чіткіше, ніж сучасна. Це відчуття збережене нею навіть у мові: наприклад, що по-російськи народжує земля - природа; земля, на якій народилися і вмерли предки, - батьківщина; люди, що живуть на ній, - народ. Люди народжуються, дають життя новим поколінням, а потім помирають, і тіла їхні руйнуються, переходять з живого в неживе - так само, як звірі, птахи, дерева і трави.

Але людина має свідомість, тому вона - не тільки "природна" істота. Стати людиною - значить знайти здатність "усвідомлювати" себе, тобто  бачити і почувати не тільки свою причетність цьому світу, але й особливість, унікальність свого становища в ньому. "Свідомість" людини - це знання, розділене з іншими людьми, "спільне" розуміння світу і місця людини в ньому. Дуже важлива тут ця часточка "з-". Досвіду однієї людини явно недостатньо, щоб зрозуміти світ. Дитина учиться, щоб засвоїти знання попередніх поколінь, і чим "старше" суспільство, тим довше триває навчання. Необхідність трудитися спільно змушує переймати досвід інших і передавати свій, а тим самим - і узагальнювати його. Так у людському співтоваристві виникає "узагальнене" уявлення про світ. Іншими словами, усі люди, що складають дане суспільство, знають про світ приблизно те саме  , тому що "довіряють"

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>