Культура в об'єктиві релігії

різних релігіях одне із найскладніших. Спробуємо окреслити деякі підходи до його вирішення.

Перший з них полягає в тому, що жодне  з великих віровчень не може бути зовсім помилковим, інакше воно не змогло б розвитися в релігійні уявлення, що існують століттями і тисячоліттями. Разом з тим абсолютна істина ніяк не може стати надбанням людини просто тому, що жодна  людина не є всевідаючою. Не є всевідаючою і яка-небудь  релігія чи церква. Тому говорити можна лише про міру істинності тієї чи іншої релігії, тобто  про ступіні сходження до абсолютної істини, а також про те, що кожна релігія відбиває ту чи іншу грань (чи кілька граней) абсолютної істини, практично нескінченно багатогранної.

Один зі способів зняття протиріч, що існують між різними релігіями, пропонує російський релігійний містик Даніїл Андрєєв. Він розглядає як приклад  одне з основних протиріч між ісламом і християнством. Як відомо, іслам - це монотеїстична релігія. Іслам заперечує християнський догмат про Трійцю, тобто  про триіпостасність Бога, оскільки духовний досвід засновника ісламу пророка Мухаммеда не підтверджує цього догмату. Д. Андрєєв пише: ". . . нічий узагалі досвід не може містити підтвердження всіх щирих ідей, що виникли раніше, у ході колективного людського богопізнання і світопізнання

Усякий особистий досвід обмежений; тільки премудрість Всевідаючого охоплює всю суму істин "у собі". Тому та обставина, що Мухаммед не пережив своїм духовним досвідом нічого, що підтверджує тезу триіпостасності, саме по собі ніяк не повинна служити аргументом для спростування цієї ідеї, навіть в очах ортодоксальних мусульман. Замість формули: "Пророк, пізнавши зроблену єдність Божу, переконався в хибності навчання про Трійцю", можна, формулювати так: "Пророк, пізнавши єдність Божу, не одержав, однак, вказівок на триіпостасність Єдиного"".

Але зрозуміти причини виникнення протиріч - не значить знищити їх, привівши усі релігії до деякого "загального  знаменника". Як і раніше для мусульманина Бог один, і цей Бог - Аллах, а Ісус - тільки людин, один з багатьох пророків - як і для іудея. Християнин же вірить, що Ісус Христос - Сам  Бог, що втілився. Християни вірять, що "людині покладено один раз померти, а потім - Суд", індуїсти і буддисти говорять про довгий ланцюг перероджень кожної душі після смерті.

Звернемося ще раз до тих факторів, що впливають на формування конкретної релігії. Бог говорить з кожним народом на його власній мові -  мовою культурних традицій народу, особливостей його національного характеру, способу мислення і богопізнания. Душу народу - таємницю не меншу, ніж душа й особистість того  чи пророка прсвітленого, котрий передав своєму народу божественне одкровення. І третя, сама незбагненна таємниця - воля Бога, що відкриває Себе людині.

Релігій і систем вірувань на світі десятки тисяч. Розкрити ж внутрішню суть конкретної релігії може тільки душа, що живе саме цією вірою як писав філософ В. Розанов. Він вважає, що людина на своєму життєвому шляху завжди прагне до щастя, але це залишається непомітним для неї, коли вона в полоні якоїсь ідеї – правової, політичної, релігійної, або якоїсь іншої. Однак заради істини або віри, людина готова йти навіть у вогонь, якщо вона дійсно для неї важлива, тому що для неї легше не жит, ніж

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>