Латинська мова_к.р

ПСЛЛ - Пам'ятники середньовічної латинської літератури І\Ч££ століть. Під ред. M.E. Грабарь-Пассек і M.Л. Гаспарова. - M., 1970. 280 с., ст. 5-10.

3. Щерба, 1958 - Щерба Л.В. До питання про поширення в СРСР знання іноземних мов і про стан філологічного утворення. - Щерба Л.В. Обрані роботи з мовознавства і фонетики. Т.1. Л., 1958. 120 с., ст. 10-20.

4. PCIL - Premier Congres International pour le latin vivant- Avignon, 1956. 475 с. ст. 125-127.

5. Чернявский М.Н Латинська мова й основи термінології./ Чернявский M.H підручник - M.: Медицина, 2000. - 336 с.- Библиогр: ст. 23-27.

6. Тройский И. М., Нариси з історії латинської мови./Тройский И.М - M.: Молода гвардія, 1953. - 267с. - Библиогр: ст. 150-152.

7. Історична граматика латинської мови./ Під ред. А.К. Владимирова. - М.: Наука, 1960.-158с.- Библиогр: ст. 150-154.

8. Культура Древнього Рима./ підручник - М.: Освіта, 1985.- 289с. Библиогр: 160-162.

 

1 2 3