Латинська мова на сучасному етапі

Друга половина ІІІ – ІІ ст. до н. е. - це період встановлення літературної латинської мови, яка іменується архаїчною латинню. З творів цього періоду збереглися комедії Плавта (близько 253 – 184 рр. до н. е. ), Теренція (185 – 159рр. до н. е. ), сільскогогсподарський трактат Катона Старшого (234 – 149рр. до н. е. ), а також фрагменти праць інших авторів.

Літературна мова І ст. до н. е. – класична латинь (“золота латинь”) – багата науково-філософською, політичною і технічною термінологією. Саме в цей година латинська мова досягає найвищого розвитку у творах Гаю Юлія Цезаря (100 – 44 рр. до н. е. ), Марка Туллія Ціцерона (106 – 43 рр. до н. е. ), Публія Вергілія Марона (70 – 19 рр. до н. е

), Публія Овідія Назона (43 р н. е. - бл. 18 р. н. е. ) та інших римських письменників.

Із занепадом античного суспільства, падінням Римської Імперії і виникненням нових народів латинська народна розмовна мова дає поштовх до формування романських мов: італійської, французької, іспанської, португальської, румунської та інших.

Хоча латинська мова перестала бути засобом спілкування якогось народу загалом, алі продовжувала зберігатись як письмова мова науки, частково літератури й офіційних актів. У такому значенні латинська мова вийшла далеко за межі колишньої Римської імперії.

В епоху Відродження (ХІ - ХVІ ст. ) латинська мова стає міжнародною мовою науки та дипломатії, предметом вивчення в школах. До ХVІІІ ст. майже всі наукові праці писалися латинською мовою. Для прикладу досить навести лише деякі імена вчених: Еразм Роттердамський (1466 – 1536) у Голландії, Микола Копернік (1473 – 1535) у Польщі, Томас Мор (1478 – 1535), Френсіс Бекон (1561 – 1626) та Ісаак Ньютон (1643 – 1727) в Англії, вітчизняні вчені Києво-Могилянської академії.

Протягом багатьох століть латинська мова залишалася мовою науки і дипломатії, школи і церкви, юриспруденції тощо. Зокрема слід підкреслити, що латинська мова була міжнародною мовою медицини. В українській мові є багато слів латинського походження, наприклад: автор, адвокат, акт, акція, амбулаторія, автор, атестат, аудиторія, диктант, директор, доктор, доцент, екзамен, ефект, імперія, інститут, інструмент, комісія, компроміс, конспект, конституція, конференція, культура, лабораторія, лінія, література, мінус, нотаріус, обєкт, плюс, позиція, прогрес, професор, процес, ректор, республіка, санаторій, соліст, студент, університет, факультет, федерація, фінал та багато інших.

Латинська мова досі залишається джерелом утворення наукової та технічної термінології.

1. Хоча латинська мова втратила те значення міжнародної мови вчених будь-якої спеціальності, що належало йому ще в XVIII в. , у ряді наукових областей його позиції залишаються непорушними і в даний час. Насамперед це мова висхідної до Линнею природничонаукової систематики, а також анатомічної, медичної і фармакологічної номенклатури. Разом з тим, латинська і латинізована грецька лексика служить основним джерелом поповнення безупинно і прогресивно зростаючої термінології у всіх областях науки і техніки.

2. Латинська мова - це основна мова європейської культури від античності до нового часу, і без нього неможливо самостійне збагнення найважливіших фактів цієї культури по першоджерелах, а отже, і ніяке справді історичне утворення.

3. Латинська мова при належній постановці його викладання в системі середньої і вищої школи з'явився б одним із засобів

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні