Латинська мова на сучасному етапі

підвищення рівня філологічного утворення, що саме по собі дуже важливо. Навіть у тому випадку, коли вивчення латинської мови спрямовано в першу чергу на оволодіння практичними навичками усної і письмової мови, воно повиннео спиратися на філологічний аналіз класичних текстів, і саме це додасть йому найважливіше освітнє значення незалежне від досягаються при цьому тих чи інших практичних вигод.

 

Список використаної літератури

 1. Боровский - Боровский Я.М. Латинська мова Ломоносова. - М.В. Ломоносов. Собр. соч. Т.4. М. - Л., 1962.
 2. ПСЛЛ - Пам'ятники середньовічної латинської літератури IV-IX століть. Під ред. М.Е. Грабарь-Пассек і М.Л. Гаспарова. - М., 1970.
 3. Щерба, 1958 - Щерба Л.В. До питання про поширення в СРСР знання іноземних мов і про стан філологічного утворення. - Щерба Л.В. Обрані роботи з мовознавства і фонетики. Т.1. Л., 1958.
 4. PCIL - Premier Congres International pour le latin vivant.- Avignon, 1956.
 5. Чернявский М.Н Латинська мова й основи термінології./ Чернявский М.Н підручник - М.: Медицина, 2000. – 336 с.-Библиогр: с.6-23.
 6. Тронский И. М., Нариси з історії латинської мови./Тронский И.М - М.: Молода гвардія, 1953. – 267с. – Библиогр: з37-250.
 7. Історична граматика латинської мови./ Під ред. А.К. Владимирова. – М.: Наука, 1960.-158с.- Библиогр: з5-150.
 8. Культура Древнього Рима./ підручник - М.: Освіта, 1985.- 289с. Библиогр: з78-165.
 9. Соболевський С.И. Граматика латинської мови./ Соболевський С.И. - М.: Освіта, 1998.- 264с. Библиогр: з85-260.
 10. Проблеми міжнародної допоміжної мови. - М., 1991. - С. 70-76
 11. Пдручник з латинської мови Б Б Ходорковская та
 12.  М Н Черневскій.
 13. Латинська мова.Н Г Корж, З А Шведов.
 14. Латинська мова. У П Маслюк.
 15. Латинська мова для студентів-юристів. З У Семчинський
 16. Підручник для вузів. Покровська.
 17. Класична латинська мова. Ярхо
 18. Латинська мова для студентів мед. вузів.Шипайло, Козовик
 19. Латинська мова для біологічного вакультету. Філіпович
 20. Р.Олійник, В.Кінаш. Лат. мова. Л., 2000р.
 21. Вступ §1, §2, §3
 22. Е.М. Шевченко Лат.мова й основи мед.термінології. К. 1992р.
 23. §1, §2, §3, §4.
1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні