Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

лексичному складі англійських та відповідних їм українських фразеологізмах, з‘ясовуються найбільш типові українські відповідники англійських соматизмів та зоологізмів, що взодять до складу фразеологічних одиниць.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та бібліографії.  


ОСНОВНА ЧАСТИНА.

РОЗДІЛ І. Фразеологізми у системі мови.

1. Поняття фразеологізму та його характеристики.  

 Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією. Фразеологізми – стійкі словосполучення. Вони не утворюються у мовленні спонтанно, а входять у нього як готові блоки з певними значеннями. Якщо мовцеві необхідно вжити фразеологізм, то він його вилучає, як і слово зі свого фразеологічного запасу, а не будує його заново.

Фразеологізм – це відтворювана одиниця мови з двох або більше слів, цілісна за своїм значенням і стійка за складом та структурою. [5; 241]

Різницю між фразеологізмом та вільним словосполученням можна побачити на прикладі порівняння фразеологізму «кури не клюють» і вільного словосполучення «кури не клюють».

У фразеологізмі «кури не клюють» кожне слово зокрема не має власного значення; значення притаманне фразеологізму в цілому: «у нього грошей кури не клюють» має значення «він має багато грошей». А значення вільного словосполучення складається зі значень слів, що входять до нього (Це зерно кури не клюють)

Переставити слова у фразеологізмі не можна, бо перестановка слів руйнує фразеологізм (наприклад, не можна сказати «кури у нього грошей не клюють»). Перестановка слів у словосполученні допускається, і вона не впливає на його значення (Це зерно не клюють кури). Від компонентів фразеологізму не можна утворити зменшувальні (пестливі) форми ( було б неправильно сказати «у нього грошей курочки не клюють»), тоді як від компонентів словосполучення утворити зменшувальні форми можна (Це зерно курочки не клюють). У середину фразеологізму також не можна вставити якесь слово (наприклад, не існує фразеологізму «у нього грошей кури зовсім не клюють»). У середину словосполучення вставити слово можна (Це зерно кури зовсім не клюють).

Таким чином, фразеологізми характеризуються відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю, непроникністю. Достатньо навіть однієї з перелічених ознак, щоб вважати словосполучення фразеологізмом. Усі ці ознаки зближують фразеологізм зі словом. Переважна більшість фразеологізмів еквівалентна окремому слову: кирпу гнути – гордувати, пекти раків – червоніти, як кіт наплакав – мало, to skate on thin ice – to risk, a mares nest – a fable.

На відміну від вільного словосполучення, де кожне повнозначне слово є окремим членом речення, фразеологізм у цілому виступає єдиним членом речення.

Проте злютованість фразеологізмів не є абсолютною. Багато фразеологізмів мають варіанти. Наприклад, закачати/засукатирукави - ревно братися до роботи, встромити /втупити очі в землю – не дивитися прямо на кого-небудь; to put/dip ones hand in ones pocket – to spend or give money, to turn/put ones hand to – to apply oneself to, begin work at.

Фразеологізми є знаками вторинної номінації, де образ словосполучення, його первинна мотивація переносяться на нову (іншу) ситуацію. Через те фразеологізмам притаманна образність. Порівняймо речення Йому цей капелюх не потрібен і Йому цей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні