Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

щось (при небажанні повідомляти джерело інформації);

to eat like a bird – to eat very little;

їсти, як горобчик – дуже мало;

to catch an old bird with chaffобдурити старого горобця на полові – провести, підманути когось дуже хитрого, або бувалого;

a bird in the hand is worth two in the bush – used to say that it is better to keep what you have than to risk losing it by trying to get more - краще синиця в руках, ніж журавель в небі (в даному випадку англійське «bird» відповідає українському «синиця», «two(birds)» відповідає «журавель», а слову «bush» - «небо»).

Як бачимо з наведених вище прикладів, англійському «bird» можуть відповідати українські «горобець»/«горобчик», «сорока», «синиця», «журавель», які є гіпонімами до «bird».

Порівняємо англійські фразеологізми, які містять зоонім «pig», з їх українськими відповідниками. Англійському фразеологізмові to make a pig out of oneself (to eat or drink too much) відповідає український наїстися/нажертися, як свиня. В даному випадку «pig» відповідає «свиня». Таку ж саму відповідність бачимо при порівнянні фразеологізмів if pigs had wings they would fly та якби свині крила, вона б небо зрила. Але фразеологізм pigs might fly (something unbelievable might happen) має український відповідник буває, що й ведмідь літає (pig – ведмідь). При подальшому порівнянні знаходимо й інші зооніми, що в українських фразеологізмах відповідають «pig»:

To buy a pig in a poke – to buy or accept something without first seeing it or knowing what it is like, with the result that it might not be what you want.

Купити кота в мішку – придбати що-небудь, не бачачи і не знаючи його якостей (pig – кіт);

like pigs in clover – very comfortable, especially in having plenty of money;

 як бобер у салі – дуже добре, у достатках, розкошах (pig – бобер, clover – сало);

when pigs fly – never;

як рак на горі свисне – дуже довго, невідомо коли, ніколи (pig – рак, дієслово «fly» - словосполучення «на горі свисне»).

При порівнянні англійських фразеологізмів, які містять зоонім «dog» та їх українських відповідників також бачимо різноманітні українські зооніми, що відповідають англійському «dog». Так, фразеологізмам a dogs life та to die like a dog відповідають українські собаче життя та здохнути, як собака (dog – собака). А таким англійським фразеологізмам, як dog eat dog та dog that trots about finds a bone відповідають українські людина людині – вовк (латинського походження) та вовка ноги годують (dog – вовк). А порівнявши фразеологізми dog will not cry if you beat him with a bone та не страши кота салом бачимо що англійському «dog» відповідає українське «кіт» (крім того, англійському «bone» відповідає українське «сало», «beat» - «страшити»)

Отже, певному зооніму, що зустрічається в англійських фразеологізмах, в українських фразеологізмах можуть відповідати різноманітні зооніми (наприклад, bird – птиця, горобець, сорока, синиця, журавель; pig – свиня, ведмідь,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні