Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

кіт, бобер, рак; dog – собака, вовк, кіт). Іноді англійський зоонім в українських фразеологізмах може мати певний відповідник, який трапляється найчастіше (наприклад, horse – віл).  

 

ВИСНОВКИ.  

Фразеологізм – це відтворювана одиниця мови з двох або більше слів, цілісна за своїм значенням і стійка за складом та структурою.

Від вільного словосполучення фразеологізм відрізняє те, що у фразеологізмі кожне слово зокрема не має свого значення, значення притаманне фразеологізмові в цілому. Переставити слова у фразеологізмі чи вставити якесь слово у середину фразеологізму неможливо, бо це руйнує його. Проте багатьом фразеологізмам властива варіантність.

Із словом фразеологізми зближують такі ознаки, як полісемія та синонімія.

Крім того, фразеологізми у більшій мірі, ніж інші одиниці мови, наділені національним колоритом та відображають національну картину світу.

Найвідомішою системою класифікації фразеологізмів є система, яку розробив французький мовознавець Шарль Баллі і доповнив російський мовознавець В. В. Виноградов. В її основі лежить ступінь злютованості компонентів фразеологізму. Відповідно до класифікації В. В

Виноградова фразеологічні одиниці поділяються на фразеологічні зрощення (немотивовані семантично неподільні фразеологічні одиниці значення яких не випливає зі значень їх компонентів), фразеологічні єдності (семантично неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів) та фразеологічні сполучення (звороти, в яких самостійне значення кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв‘язане значення).

М. М. Шанський виділив ще й четвертий тип фразеологічних одиниць – фразеологічні вирази, до яких відніс стійкі за складом і вживанням звороти, що складаються із слів з вільним значенням (наприклад, прислів‘я, приказки, афоризми).  

В свою чергу, А. І. Смирницький, відповідно до кількості повнозначних елементів у фразеологізмі, виділяє одновершинні, двовершинні та багатовершинні фразеологічні одиниці.

За граматичними функціями виділяють дієслівні, субстантивні, прикметникові та прислівникові фразеологізми.

Під час дослідження соматичних фразеологізмів було виявлено, що соматичні фразеологізми в українській та англійській мовах часто подібні за своїм лексичним складом. Відмінності між ними часто мають систематичний та сталий характер. Так, англійському партоніму «finger» в українських фразеологізмах найчастіше відповідають партоніми «палець» та «рука»; партоніму «head» найчастіше відповідає «голова», в рідкісних випадках – інші партоніми; партоніму «face» в більшості випадків відповідає українське «очі», рідше інші партоніми, наприклад, «лице», «ніс», «лоб», «пика»/ «пелька»; партоніму «foot»/«feet» майже завжди відповідає українське «нога»/«ноги», інші випадки – рідкісні; але партоніму «neck» відповідають різноманітні українські партоніми: «вуха», «шия», «око», «п‘яти», «шкура».

Щодо фразеологізмів-зоонімів, то тут спостерігається деяка неоднорідність серед українських відповідників. Так, певному зооніму, що зустрічається в англійських фразеологізмах, в українських фразеологізмах можуть відповідати різноманітні зооніми (наприклад, bird – птиця, горобець, сорока, синиця, журавель; pig – свиня, ведмідь, кіт, бобер, рак; dog – собака, вовк, кіт). Іноді англійський зоонім в українських фразеологізмах може мати певний відповідник, який трапляється найчастіше (наприклад, horse – віл).

Отже, в деяких групах фразеологізмів певний лексичний елемент англійських фразеологізмів має певний відповідник в українських фразеологізмах, який вживається найчастіше і може не збігатися за своїм лексичним значенням з англійським лексичним елементом. Проте, в деяких групах фразеологізмів певному елементу англійських фразеологізмів в українських фразеологізмах відповідають різноманітні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні