Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

елементи, часто значно відмінні за лексичним значенням.

 

БІБЛІОГРАФІЯ.

І. Вітчизняні джерела.

 1. Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні. – К.: Наукова думка, 1989. – 136с.
 2. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1963. – 208с.
 3. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка. Практический курс. – М.: Высшая школа, 1977. – 240с.
 4. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 144с.
 5. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 368с.
 6. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 468с.
 7. Кунин А.В. Английская фразеология. Теоретический курс. – М.: Высшая школа, 1970. – 342с.
 8. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М.: Международные отношения, 1972. – 288с.
 9. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Московский государственный университет им. Ломоносова, 1998. – 264с.

10. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / під заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 440с.

11. Demenchuk O.V. Contrastive Lexicology of the English and Ukrainian Languages. – Rivne: Perspectyva, 2005. – 166р.

 

ІІ. Словники.

 1. Баранцев К.Г. Англо-український фразеологічний словник. – К.: Радянська школа, 1969. – 1052с.
 2. Білоноженко В.М., Винник В.О., Гнатюк І.С. та ін. Фразеологічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 1999. – 984с.
 3. Учженко В.Д., Учженко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998. – 224с.
 4. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual. – K,: Всеувито, 2002. – 475с.
 5. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 1996. – 1950p.
 6. Longman Dictionary of English Idioms. – Longman, 1996. – 388p.
 7. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Boston – New York: Houghton Mifflin Company, 1997. – 730p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні