Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

українське «рука», і в останньому випадку в українській мові використовується слово «рукави». Отже, пароніму «finger» в українській мові відповідають партоніми «палець», «рука», рідше інші слова.

Порівняємо фразеологізми, які в англійській мові містять партонім «head»:

To get into ones head (to form an impression, idea or plan) - вбивати собі в голову (твердо, невідступно триматися якихось думок, переконань, намірів).

To lose ones head (to suddenly lose one’s calmness and self-control) - втратити голову (виявлятися нездатним обдумано діяти, поводитися).

To put one’s head on the block (to take a great risk, make oneself vulnerable) – встромити голову в петлю (опинитися в скрутному, загрозливому становищі через свою поведінку, свої дії і т. ін. )

Head and shoulders above (very much better than) - на голову вищий (набагато кращий у якому-небудь відношенні).  

To have ones head screwed on (to be sensible, not be silly) - мати голову на плечах (бути розумним, кмітливим і т. ін. , розумно, розсудливо міркувати).  

To shout ones head off (to shout repeatedly, for a long time, loudly) - на все горло (дуже голосно).

to talk ones head off (to talk a great deal) – молоти язиком (1) вести несерйозні, беззмістовні розмови, займатися пустими балачками, базікати; 2) говорити швидко, безупинно і т. ін. )

To give someone his or her head (to allow someone to proceed as he of she wishes, give someone freedom - дати волю комусь (не обмежувати кого-небудь у діях, вчинках, виявленні почуттів і т

ін).

Як бачимо, «head» здебільшого відповідає «голова», хоча й трапляються інші варіанти («горло», «язик», «воля»).

Так само і партоніму «foot» («feet») в українських фразеологізмах здебільшого відповідає партонім нога («ноги»):

To have one foot in the grave – to be very old or very ill (used humorously).

Стояти однією ногою в могилі –перебувати в стані повного виснаження, на грані смерті.

Be/get under your feet – to annoy you by always being in the same place as you and preventing you from doing what you want.

Плутатися під ногами – заважати, набридати кому-небудь своєю присутністю, своїми діями.

To stand on one’s own feet – to act or behave independently.

Звестися на (власні)ноги – 1) підрости, зробитися дужим, самостійним; 2) видужати після хвороби; 3) вибитися з нестатків, стати заможним; 4) досягти певного рівня розвитку, зміцнитися.

To be dead on one’s feet – to be extremely tired.

Валитися з ніг – втрачати здатність триматися на ногах через хворобу, втому, сміх і т. ін.

Bound hand and foot – wholly obligated, unable to free oneself.

Зв‘язувати руки й ноги – позбавляти кого-небудь можливості вільно діяти.

Та іноді в українських фразеологізмах пароніму «foot» («feet») відповідають інші партоніми або й слова, які не є паронімами. Наприклад, англійському

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні