Лексичний склад фразеологічних одиниць в англійській та українській мовах

фразеологізмові to shake the dust from ones feet (to depart in a hurry, especially from an unpleasant situation; also, leave forever) відповідає український накивати п‘ятами (утекти, відправитися, виїхати куди-небудь, залишивши своє місце проживання) – в українському фразеологізмові вживається партонім «п‘ята» («п‘яти»). А фразеологізм to think on ones feet ( to react quickly, be mentally agile) має український відповідник (думати) на ходу (1)не відриваючись від якоїсь справи, якогось діла, одночасно з ними, попутно; 2) зразу, дуже швидко і без особливих зусиль): on one’s feet - на ходу.

При порівнянні фразеологізмів, які в англійській мові містять партонім «hand», бачимо, що в українських фразеологізмах йому відповідає партонім «рука»:

To have a hand in something – to influence, to be involved in something.

Докласти руки – займатися чим-небудь, втручатися в що-небудь, бути причетним, мати відношення до чогось.

With one’s bare hands – with one’s hands, but without tools, weapons or other implements

Голими руками – 1) легко, без особливих труднощів, без будь-якого напруження сил і т. ін. ; 2) без спеціального знаряддя, пристосування тощо; 3) без достатнього озброєння, бойової техніки тощо.

On one’s hands – in one’s possession or care, often as a responsibility.

На чиїхсь руках – 1) на чиємусь утриманні; 2) у чиємусь володінні, розпорядженні.

To come to handif something comes to hand, it is there for you to use it – used especially about something that is there by chance.

Припливти до рук – легко, без будь-яких труднощів діставатися кому-небудь

To get one’s hands on something – to succeed in getting something.

Прибрати до рук – загарбати що-небудь.

To get your hands dirty – to get involved in a difficult, dishonest or unpleasant side of something.

Поганити руки – встрявати в неприємну історію, в ганебну справу.

To give a hand – to help a person.

Подати братню руку – підтримувати когось, допомагати кому-небудь у скрутний для нього час (в українському фразеологізмі «рука» має означення «братня», тоді як в англійському фразеологізмі «hand» означення не має).

To get one’s hand in something – to obtain or keep one’s skill in a particular activity by practicing it.

Набити руку – набути досвіду, уміння, вправності в чому-небудь.

Інші варіанти українських відповідників партоніму «hand» трапляються рідко:

to know like the back of one’s hand – be extremely familiar with of knowledgeable about, understand perfectly.

Знати, як свої п‘ять пальців – знати дуже добре, досконало (англійському словосполученню «the back of one’s hand» відповідає українське «свої п‘ять пальців»).

Партоніму «face» в українських фразеологізмах найчастіше відповідає партонім «око» («очі»):

To laugh in somebody’s face – to behave towards someone in a way that shows that you do not respect them.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні