Лексика, фразеологія праслов'янської мови

парадокси в східнослов’янських мовах //Мовознавство. – 2003. –№1.– С.60-65.

17. Семеног О. Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю). Навчальний посібник.- К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.

18. Скляренко В.Г. Етимологічні розвідки. 2. Чоловік //Мовознавство. – 1993. –№3.– С. 16-22.

19. Скляренко В.Г. Етимологічні розвідки. 2. Чоловік //Мовознавство. – 1992. –№5.– С. 11-17.

20. Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию: Учебное пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. Завед.-М.: Издательский центр "Академия", 2004. -400 с.

21. Черниш Т.О. До проблеми дослідження лексичних взаємозв’язків слов’янських мов //Мовознавство. – 1994. –№6.– С.53-60.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні