Ліцензування фармацевтичної діяльності

порядку та терміни, визначені Законом.

Висновки

 Господарська діяльність з виробництва та реалізації лікарських засобів провадиться в галузі охорони здоров’я і безпосередньо пов’язана з основною цінністю держави — здоров’ям людини, тому вимагає спеціальних знань персоналу, належного обладнання, а також дотримання особливих вимог до будівель, приміщень, де вона здійснюється. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

 Як було зазначено вище, спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, на який згідно з Положенням, затвердженим Указом Президенти України «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва», покладені відповідні завдання у сфері ліцензування. Органом ліцензування визначений Державний департамент.

 Виготовлення лікарських засобів та їх реалізація (торгівля) є специфічними видами діяльності, які вимагають відповідності суб’єкта господарювання ліцензійним умовам і зачіпає інтереси всіх верств населення. Тому контроль за дотриманням суб’єктом господарювання встановлених законодавчими та нормативними документами вимог щодо організації виробництва, зберігання, транспортування, контролю якості, оптової та роздрібної торгівлі ліками займає в роботі Державного департаменту особливе місце.

Література

1. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської  діяльності”, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36;

2. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.01.2001 № 3/8 „Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 26 січня 2001 р. за № 80/5271;

3. Осадчук Г. „Окремі проблеми у сфері ліцензування”, Юридична газета №7, 2003;

4. Фармакология: Учебник для вузов (под ред. Аляутдина Р.Н.)/Зацепилова Т.А., К., „Нео-мед”, 2004.

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні