Ліцензування підприємницької діяльності призначення, зміст, правове регулювання

План

Вступ

  1. Поняття та призначення ліцензування.
  2. Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню та органи, що здійснюють ліцензування.
  3. Ліцензійні умови та процедура ліцензування певних видів господарської діяльності та ліцензійні умови.

Висновки

Список використаних джерел

 

Вступ 

Правовий інститут ліцензування є відносно новим у нашому законодавстві. Його формування пов’язане з переходом України до ринкової економіки. Саме в цей період назріла необхідність особливого виду контролю за діяльністю юридичних осіб і громадян, які займаються різними видами підприємницької діяльності. Іншими словами, перехід до ринкової економіки об’єктивно обумовив появу та розвиток чинного інституту ліцензування в Україні.

Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування [4].

За декілька років, що пройшли з того моменту, коли вперше був визначений перелік ліцензійних видів діяльності, що включав спочатку лише 11 видів діяльності, він був збільшений у багато разів (до 112). Останнім часом цей перелік скорочений приблизно до 50, проте все ж таки перевищує первинний перелік та постійно змінюється.

Актуальність теми. Діяльність суб'єктів господарювання у різних сферах економіки потребує спеціальної кваліфікації та професіоналізму для забезпечення безпеки праці та виробництва, найбільш доцільно використання державних та інших ресурсів, створення умов для нормального функціонування окремих інститутів суспільства держави, випуску продукції надання послуг відповідно до встановлених стандартів норм

Для забезпечення вищеназваних умов держава встановлює ліцензування на здійснення окремих видів господарської діяльності уповноваженими на це державою органами. Крім того, необхідним є вдосконалення процедури видачі ліцензії - документа державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.

Об’єкт дослідження. Суспільні відносини, які виникають у зв’язку з ліцензуванням певних видів господарської діяльності.

Предмет дослідження. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності.

Мета курсової роботи. Розглянути питання щодо ліцензування господарської діяльності, а саме видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню та органів, які здійснюють ліцензування, а також розглянути питання щодо процедури ліцензування та ліцензійних умов.

На основі мети можна сформулювати наступні завдання:

-  визначення поняття ліцензування;

- визначення певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензування;

-  визначення процедури ліцензування;

-  визначення органів, які здійснюють ліцензування;

-  визначення ліцензійних умов.

Відповідно до закону Україну «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначаються види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлюється державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.   

1. Поняття та призначення ліцензування.

Основним нормативно – правовим актом, який регулює ліцензування, є Закон

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні