Літературно-художні антропоніми Любка Дереша - свідчення творчих пошуків автора

style="font-size:  


Література

1. Белей Л. Ім'я дитини в українській родині: словник-довідник. - Ужгород: Закарпатське крайо­ве товариство «Просвіта», 1993. -116с.

2. Белей Л. О. Нова літературно-художня антропонімія: проблеми теорії та історії. - Ужгород, 2002.-176с.

3. Бияк Н. Я. Особливості найменувань осіб в українській художній прозі та збереження їх функ­цій у німецькомовних перекладах. Автореферат дис... канд. філолог, наук. - Івано-Франківськ, 2004.-19с.

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад, і голов, ред. В. Т.Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

5. Дереш Л. Архе. Монолог, який усе ще триває. Роман. - Львів: Кальварія, 2005. - 276 с.

6. Дереш Л. Культ. Роман. - Львів: Кальварія, 2006. - 208 с.

7. Дереш Л. Намір! Роман. - К.: ПП Дуліби, 2006. - 296 с.

8. Дереш Л. Поклоніння ящірці. Роман. - Львів: Кальварія, 2004. - 176 с.

9. Дереш Л. Трохи пітьми, або На краю світу. - Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного До­звілля», 2007. - 288 с.

10. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А - К / За ред. H. Михальської та Б. Щавурського. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2005. - 824 с.

11. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. -416с.

12. Крупеньова Т.І. Ономастика драматичних творів Лесі Українки. Автореферат дис... канд. фі­лолог, наук. - Одеса, 2001. - 20 с.

13. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. - M.: Просвещение, 1988. - 191 с.

14. Лавкрафт, Г. Зверь в подземелье. История Чарльза Декстера Варда. Белый корабль: [сб.: пер. с англ.] / Г.Лавкрафт. - М.:АСТ: ЛЮКС, 2005. - 443, [5] с.

15. Слоньовська О. Слід невловимого Протея. - Івано-Франківськ: Плай - Коломия: Вік, 2006. -688с.

16. Худаш М.Л. З історії української антропонімії. - К.: Наукова думка, 1977. - 236 с.

17. Чучка П. прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. - Львів: Світ, 2005. - 704 с.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні