Люмінесценція та квантові генератори

План

  1. Види люмінесценції.
  2. Лазери (суть роботи, властивості, визначення)
  3. Застосування лазерів.


1. Люмінесценція (від латинського lumen — світло і -escent — суфікс, що означає слабку дію), випромінювання, що є надлишком над тепловим випромінюванням тіла і що продовжується протягом часу, що значно перевищує період світлових коливань. Перша частина визначення відокремлює люмінесценцію від теплового рівноважного випромінювання і показує, що поняття люмінесценції застосовно лише до сукупності атомів (молекул), що знаходяться в змозі, близькому до рівноважного, оскільки при сильному відхиленні від рівноважного стану говорити про теплове випромінювання або люмінесценція не має сенсу. Теплове випромінювання у видимої області спектру помітно лише при температурі тіла в декілька сотень або тисяч градусів, тоді як люмінесціювати воно може при будь-якій температурі. люмінесценцію тому часто називається холодним свіченням. Друга частина визначення (ознака тривалості) була введена С. І. Вавіловим, щоб відокремити люмінесценцію від різних видів розсіяння світла, віддзеркалення світла, параметричного перетворення світла (див. Нелінійна оптика ), гальмівного випромінювання і випромінювання Черенкова — Вавілова. Від різних видів розсіяння лімінісценція відрізняється тим, що при ній між поглинанням і випусканням відбуваються проміжні процеси, тривалість яких більше періоду світлової хвилі. В результаті цього при люмінесценції втрачається кореляція між фазами коливань поглиненого і випромінюючого світла.

Первинне поняття люмінесценції відносилося лише до випромінювання видимого світла, в даний час воно застосовується і до випромінювання в ближньому ультрафіолетовому і інфрачервоному діапазонах

Природні явища люмінесценції — північне сяяння, свічення деяких комах, мінералів, гниючого дерева — були відомі з дуже давніх часів, проте систематично вивчати люмінесценцію стали з кінця 19 століття (Е. і А. Беккерелі, Ф. Ленард, В. Крукс та інші). Інтерес до дослідження свічення різних речовин привів Рентгена до відкриття рентгенівських променів, а в 1896 А. Беккерель, що займався вивченням люмінофорів, відкрив явище радіоактивності. У встановленні основних законів люмінесценції, а також в розвитку її вживань виняткове значення мали роботи радянської школи фізиків, створеної С. І. Вавіловим.

Люмінесценцію можна класифікувати за типом збудження, механізму перетворення енергії, тимчасовим характеристикам свічення.

По вигляду збудження розрізняють:

-       фотолюмінесценцію (збудження світлом);

-       радіолюмінесценцію (збудження проникаючою радіацією), окремими випадками якими є рентгенолюмінесценція (збудження рентгенівськими променями),

-       катодолюмінесценція (збудження електронним пучком),

-       іонолюмінесценція (збудження прискореними іонами),

-       альфа-люмінесценція (збудження альфа-частками) і так далі;

-       електролюмінесценцію (збудження електричним полем);

-       триболюмінесценцію (збудження механічними деформаціями);

-       хемілюмінесценцию (збудження в результаті хімічних реакцій);

-       кандолюмінесценцію (збудження при рекомбінації радикалів на поверхні).

По тривалості свічення розрізняють:

-       флуоресценцію (швидко затухаючу люмінесценцію)

-       фосфоресценцію (тривалу люмінесценцію).

Ділення це умовне, оскільки не можна вказати строго певної часової межі: вона залежить від тимчасового дозволу реєструючих приладів.

По механізму елементарних процесів розрізняють:

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні