Македонська мова

ступеня порівняння прикметників і прислівників (порівняльна ступінь з приставкою по-: по-темний, потопол; порівняй болг.: по-т'мен, по-топ'л)5. втрата інфінітива з заміною його да-конструкцією: по полумракот можеш та се види (порівняй болг.: у півмороку можеш та се види) («в напівтемряві можна було бачити»)6. освіта майбутнього часу за допомогою частки «ќе», висхідній до дієслова 'хотіти', по суті застигле 3 л. од. ч. дієслова, також як і в болг. мовою частка «ще» являє собою застиглу форму 3 л. од. ч. того ж самого дієслова.7. вживання подвійних займенників: таа ги зачини очіте (порівняй болг.: тя зачини очіте сі) («вона закрила очі»)8. багатство системи дієслівних часів: збереження аориста, імперфекта і плюсквамперфекта з допоміжним дієсловом у імперфекта, втрачених в інших балканських мовахУ македонському мовою грамматікалізовани деякі балканські особливості, напр., Подвоєння пріглагольний об'єкта адресата дії і певного прямого об'єкта.

 

Політичний статус мови

Македонська літературна мова є офіційною мовою Республіки Македонії, проте деякі славісти не визнають існування окремої македонської мови, відмінної від болгарського, і вважають її діалектом або літературним варіантом болгарської мови - так звана «друга літературна норма болгарської мови». Це так звана «македонська проблема», піднімалася неодноразово з кінця XIX ст. як у науці, так і в політиці у зв'язку з територіальним розмежуванням Балкан.


Література

 

  • Видоески Б. Основни дијалектни групи во Македонија, Македонски јазик, 1960—1961, т. XI—XII
  • Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, в его кн.: Избрани дела, 2 изд., кн. 6, Скопје, 1981;
  • Конески Б., Историја на македонскиот јазик, там же, кн. 7;
  • Усикова Р. П., Македонский язык, в кн.: Славянские языки. (Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков), М., 1977;
  • Селищев А. М. Очерки по македонской диалектологии, Казань, 1918
  • Усикова Р. П.,, Македонский язык, Скопје, 1985.
  • Усикова Р. П. Грамматика македонского языка. М., 2003.
  • Усикова Р. П. Языковая ситуация в Республике Македония и современное состояние македонского языка // Славяноведение, 1997. № 3.

 

 

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні