Макроси

тексту або переміщення курсору) використовуйте клавіатуру! Миша може бути використана для вибору потрібних команд та параметрів.

Для закінчення запису макроса натисніть кнопку — «Остановить запись».

Зупинка та продовження запису макроса

Для зупинки запису макроса натисніть кнопку — «Пауза». Виконайте дії, які не повинні бути записані. Для поновлення запису макроса знову натисніть кнопку .

Виконання макроса

Виберіть команду «Макрос.» у меню «Сервис». Зі списку «Макросы из:» виберіть елемент, який повинен з’явитись в полі «Имя». Можна вивести на екран список всіх макросів, доступних у всіх активних шаблонах, або список макросів, доступних у визначеному шаблоні. Потім виділіть ім’я потрібного макроса у списку та натисніть кнопку «Выполнить».

Якщо ви присвоїли макросу кнопку на панелі інструментів або пункт меню або сполучення клавіш, натисніть відповідну кнопку або виконайте відповідну команду або натисніть відповідні клавіші.

1 2

Схожі роботи