Марко Лукич Кропивницький

не тільки гастрольних, а йтих, що були зумовлені відсутністю стаціонарного театру (численні міста України,Росії, Молдавії, Закавказзя, Польщі, Білорусії),— лишали небагато часу длялітературної творчості. Але настійна потреба у повноцінному репертуарі, відданістьулюбленому мистецтву, різностороння обдарованість породжували величезнийентузіазм, який давав змогу Кропивницькому долати і всі труднощі «акторськогонапівциганського життя», і тимчасові (іноді навіть конфліктні та тривалі за часом)розходження з однодумцями. Він написав більше сорока п'єс різних жанрів, включаючипереробки та інсценізації, перекладав Шекспіра, деякі твори російськоїдраматургії.

Навіть в останні роки життя, змушений через різкепогіршення стану здоров'я оселитись на хуторі Затишок, Кропивницький досить частовиїжджав брати участь у спектаклях, продовжував писати п'єси, намагаючисьпорушувати найзлободенніші, найгостріші теми тогочасного життя. Його хвилюютьподії 1905 р. ; в одному з листів він мріє про ті часи, коли правда здолає кривду іможна буде «хоч разочок дихнуть вільним повітрям, почути вільний спів«Марсельєзи»». Кропивницький клопочеться про організацію школи для селян та їхніхдітей, створює дві дитячі п'єси та працює над їх постановкою в себе на хуторі.

Помер М. Л. Кропивницький 21 квітня 1910 р. по дорозі з Одеси, де був нагастролях; поховано його в Харкові.

Творчо розвиваючи традиціїКотляревського, Шевченка, Гоголя, Островського, Некрасова, Кропивницький зробивсвій внесок у літературу критичного реалізму зображенням запеклої класовоїборотьби в українському селі другої половини XIX ст. Істотної еволюції зазналийого позитивні герої: від довготерпіння й пасивного протесту до здатностіаналізувати обстановку, усвідомлення себе як особистості, до соціальноїактивності. Цілий ряд драм і комедій Кропивницького є своєрідним аналогом«ідеологічних» повістей І. Нечуя-Левицького, Б. Грінченка, О. Кониського, які І. Франко назвав «першими пробами» малювання нових суспільно-політичних течій нашоїсуспільності.

Визначальними рисами художнього мислення письменника єінтерес до найгостріших моральних та політичних проблем сучасності, що знаходиввияв у публіцистичній загостреності, сатиричній спрямованості багатьох його п'єс. Твори драматурга утверджували реалізм розробкою народних характерів у типовихжиттєвих обставинах. Забезпечуючи український театр поточним репертуаром, у якомупереважала традиційна поетика, Кропивницький чуйно сприймав нові життєві явища,події (зокрема, наростання революційної боротьби на рубежі століття), що йзумовило пошук ним нових драматургічних форм.

 

Література

  1. История украинскойлитературы. В 2-х т. К. ; Наукова думка, 1987. - т. 1, стр. 418-425
  2.  Твори та автобіографія на сайті Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського
  3. Твори Кропивницького в бібліотеці «Українського центру»
  4. Сторінка меморіального музею М. Кропивницького у Кіровограді
  5. http://www. ukrcenter. com/Library/read. asp?id=1288
  6. http://www. ukrlit. vn. ua/biography/kropivnitsky. html

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи