Матеріали пед.практики

що в цьому місці розташовані не­безпечні рухливі ґрунти, активні розлами, перетинання річкових систем, газогрязьовий вулканізм. На будь-якій АЕС через кілька років роботи реактори вимагають реконструкції, заміни, модерні­зації, тобто на безпеку експлуа­тації станцій повинні витрачати гроші. Закордонні АЕС у 200 разів безпечніші ніж українські, і тому там навіть організовують екскурсії, на навколишніх територіях ство­рюються заповідники, паркові зони, де люди відпочивають.

 

Ведучий з України. Спасибі. Берлін, Ви чуєте нас? А скільки в Німеччині вкладається коштів на безпеку експлуатації АЕС?

 

Ведучий з Німеччини. Nach der Angaben der deutScHen Wirtschaftler werden ca 50 Milliarden Euro für die Sicherheit gebraucht.

 

Перекладач. За даними наших економістів, щорічно в Німеччині на безпеку витрачається близько 50 млрд євро.

 

Ведучий з України. Так, ця циф­ра не вимагає коментарів!

Отже, ми з вами розглянули. аспекти традиційних видів енергії. А як справи з нетрадиційними? Адже ми вже використовуємо енергію вітру, сонця, гарячих дже­рел. Що з цього приводу може ска­зати фахівець із вітроенергетики?

 

Технолог ВЕС. Вітроенергетика — не нова галузь. З історії пам'ятаємо, що вітряні млини з явилися в аграрний період, а вітрові електро­станції, до речі, працюють практич­но за їхнім принципом. Вітроенер­гетика — одна із найчистіших, не впливає на тепловий баланс Землі, не створює хімічного забруднення, не вимагає видобутку ресурсів, не 'Витрачає додаткові речовини, на­приклад, кисень. На жаль, вітрові установки не мають великої потуж­ності, і можуть застосовуватися тільки в місцях, де багато вітру, причому його швидкість повинна бути не менше 4 м/с. Вітроенерге­тика — залежний вид енергії, адже швидкість вітру змінюється протя­гом доби, за сезонами. Особливо багато вітрових установок у краї­нах, що мають вихід до моря.

 

Ведучий з України. В Україні вітрові електростанції поки не поширені, а от у Німеччині, ми чули, енергія вітру використо­вується ширше. Берлін, ми слу­хаємо Вас!

 

Технолог по ВЕС із Німеччини. Die Energie, wie wir sie bis heute kennen, wird knapp und immer teurer. Auberdem belastet sie die Umwelt

Deshalb suchen die Menschen nach neuen Energie­quellen. In Deutschland wird die' Windenergie genutzt. Es gibt bereits Windparks, die mit Erfolg den Wind in Energie umwandeln. Und in den letzten Jahren wurden immer mehr und mehr bessere Windrader gebaut. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden bundesweit 673 neue Windtribunen mit einer Gesamtleistung von 821 Megawatt in Bet­rieb genommen. In ganz Deutschland laufen mittlerweile über 10 000 Windrader. Die Energie, die sie liefern, betragt 2,7 Prozent der gesamten Stromerzeugung.

 

Перекладач. Енергія, яку люди використовують зараз, стає все дорожчою. Крім того, вона за­бруднює довкілля. Тому шукають нові джерела енергозабезпечення. У Німеччині використовується енергію вітру. Побудовано парки, які перетворюють вітер на енер­гію. Останніми роками їх будуєть­ся все більше і більше. За останні місяці цього року всі вітрові спо­руди дали 821 мВт енергії. У Німеччині використовується 10 тис. вітрових станцій. Енергія, яку вони виробляють, становить 2,7% від загального виробництва.

 

Еколог 5. Хоча тут говорили про те, що вітроенергетика — еко­логічно чистий вид енергії, на­справді є уточнення — «майже чистий». Для неї характерне шу­мове забруднення середовища, адже з лісів поруч із вітровими установками летять птахи, втіка­ють тварини. До того ж інфразву-ки від вітряків несприятливо впливають і на здоров'я людини: викликають дискомфорт, занепо­коєння, пригноблений стан.

 

Ведучий з України. І тут не обій­шлося без мінусів. , А що

1 2 3 4 5 6 7 8 9