Материнські плати

1).Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів ВНЗ/ За ред. О.І.Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”,2003

2).Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка.-К.,2003

3).Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.-К.: Каравела, 2004

4).К.Айден, Х.Фибельман, М.Крамер. Аппаратные средства PC: Пер. с нем.- СПб.: BHV – Санкт-Петербург,1996

5). Мураховский В. Железо ПК. - СПб.:BHV - Санкт-Петербург,2003

6).С.Андрианов. Системные платы для разъема Socket-754 //Мир ПК: Для пользователей персональным компьютером. – 2006. –  №1. – С. 24-27   

7).http://www.ixbt.com/mainboard.shtml

 

1 2 3 4 5 6 7 8