Механізація та автоматизація контролю деталей

Механізація та автоматизація контролю деталей

Якщо треба перевірити деталь з кількома параметрами (наприклад, діаметри і довжину), то доцільно всі вимірювальні засоби (скоби, пробки, шаблони, індикатор) закріпити на спеціальному стенді, який складається, наприклад, із плити з стояком (рис. 1). Процес контролю здійснюється у тій же послідовності, як і при перевірці деталі звичайним способом. Так, спочатку скобами перевіряють діаметри втулки, потім пробками — діаметри отворів, далі індикатором — різностінність втулки, обертаючи її на оправці, потім шаблонами — товщину бортиків і довжину втулки.

При перевірці деталей на пристосуваннях з індикаторами робітники і контролери повинні уважно стежити за стрілками вимірювальних засобів. Оскільки багатовимірне пристосування оснащено кількома індикаторами, то контроль стає втомлюючим і можливість помилки збільшується.

Тепер на зміну індикаторам приходять різні електроконтактні давачі.

На рис. 2, а показано малогабаритний давач моделі 233 з основними розмірами, а на рис. 2, б — схему його будови. У жорсткому корпусі / запресовано гільзу 2, в якій переміщується вимірювальний стержень 3. При переміщенні стержня 3 повертається важіль 4. Важіль 4 встановлено на ножеподібній опорі 5 і він має на кінцях рухомі контакти 6, які приєднано до проводу. За допомогою мікрометричних гвинтів 7 переміщуються контакти 5, які настроюють на два паралельні розміри за блоком кінцевих мір. Контакти 8 приєднано до двох проводів.

До електроконтактного давача підключають світлофор з трьома лампочками, світло яких показує, що деталь має розмір у межах допуску або вимірюваний розмір вийшов за межі допуску

В автоматах сигнал від давача використовується для спрацювання ще й сортувальних пристроїв. В електроконтактні давачі деяких моделей можна вмонтовувати вимірювальну головку, яка показує величину відхилення, коли розмір деталі вийшов за межі допуску. Останнім часом освоєно випуск електроконтактних головок, які замінюють електроконтактні давачі.

Електроконтактні шкальні головки (рис. 3) випускають на базі важільно-зубчастого механізму (моделі 2ЭКШ і 3ЭКШ) і вони поєднують у собі електроконтактний давач і стрілочний відліковий пристрій з ціною поділки 0,01 і 0,001 мм. Створено електроконтактні шкальні

головки на базі малогабаритної пружинної головки з ціною поділки 0,001 мм. Настроюють контакти на граничні розміри двома гвинтами, що розташовані у верхній частині головки (рис. 3, а), а гвинт ліворуч від вимірювального стержня є аретиром.

Малі габарити електроконтактних шкальних головок дають можливість широко використовувати їх у різних багатомірних контрольних пристосуваннях. Шкальний відліковий пристрій полегшує настроювання електроконтактів і показує справжнє відхилення від розмірів настройки, що зручно при забракуванні деталі. Порівняно з важільно-зубчастими і пружинними головками електроконтактні головки характеризуються більшою величиною похибки показів по шкалі.

Принцип дії головки показано на рис. 3, б. Вимірювальний наконечник / при переміщенні діє на важіль з зубчастим сектором 13 і на зубчастий сектор 9, який зв'язаний з сектором 12. При переміщенні сектора 12 обертається триб 3, на який насаджено стрілку 14. На секторі 12 є два електричні контакти 10 і 11, а другу пару контактів 4 і 5 змонтовано на плоских пружинах і їх настроюють на розмір гвинтами 7 і 8 за допомогою підпружинених важелів 6. Аретиром є гвинтова пара

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні