Механізм банкрутства і санації підприємств в Україні

План роботи

План роботи. . 1

1. Банкрутство та його основні поняття. . 2

2. Порядок оголошення підприємства банкрутом. . 6

3. Ухвала щодо порушення справи про банкрутство. . 9

4. Задоволення претензій кредиторів. . 16

5. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду. . 18

Висновок. . 23

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. . 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Банкрутство та його основні поняття.

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися в глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підпрємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов'язання. Зрозуміло, що неодмінною умовою оздоровлення вітчизняної фінансової системи є санація суб'єктів господарської діяльності. Лише в такому разі можна буде відновити платоспроможність і прибутковість основної маси платників податків, а отже і оздоровити державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значною мірою залежить від своєчасної та якомого безболіснішої ліквідації неефективних виробничих структур, які не лише не поповнюють бюджет держави, а й потребують її постійної фінансової підтримки.

Існує багато визначень терміну банкрутства, наводжу деякі з них.

Банкрутство - визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. (ЗАКОН УКРАЇНИ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ( Про банкрутство) (ст. 1) м. Київ, 14 травня 1992 року)

Банкрутство - це неспроможнiсть юридичної особи - суб"єкта пiдприємницької дiяльностi у встановлений строк задовольнити вимоги кредиторiв, повернути кредити банку та забезпечити обов"язковi платежi до бюджету. (Нацiональний банк України МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ щодо застосування комерційними банками Закону України "Про банкрутство" (п. 2) від 21. 07. 94р. N 23012/105)

Законодавство про банкрутство має виконувати три основні функції:

  1. Бути механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств.
  2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому.
  3. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.

 

Існують альтернативні варіанти розвитку справи про банкрутство:

Заява стосовно порушення справи про банкрутство

Порушення справи про банкрутство

Виявлення кредиторів та санаторів, ухвалення рішення про банкрутство або санацію боржника

 

Банкрутство

План реорганізації

План сонації, мирова угода

 

План санації

Санація через реорганізацію

Фінансова санація

 

Задоволення претензій кредиторів за рахунок продажу майна банкрута

Задоволення претензій кредиторів за рахунок коштів правонаступника боржника

Задоволення претензій кредиторів за рахунок фінансово-господарської діяльності боржника

 

Головне завдання провадження справи про банкрутство підприємства полягає в якомога повнішому задоволенні вимог кредиторів, пред'явлених до боржника. Як показано на вищезазначеній схемі, цього можна досягти:

а) продажем майна боржника та розподілом виручених коштів між кредиторами, що здійснюється в процесі ліквідаційної процедури;

б) успішною реалізацією плану санації боржника;

в) через реалізацію плану реорганізації.

Отже, арбітражний суд може застосовувати до боржника такі типи процедур:

а) ліквідаційні;

б) реорганізаційні;

в) санаційні.

До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію підприємства-боржника з ухвали арбітражного

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні