Мережа бібліотек

Мережа бібліотек

На сьогодні для сільських жителів України бібліотеки є, імовірно, найдоступнішим джерелом одержання інформації, знань, долучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти.

Станом на 1 січня 2007 року в цілому по Україні діяло 18277 публічних бібліотек державної та комунальної форм власності, з них у сільській місцевості – 14903 бібліотек системи Міністерства культури і туризму (або 81,5% від загальної кількості закладів культури цього типу).

Чисельність та структура бібліотечної мережі визначається та реґулюється Постановою КМ України №510 від 30. 05. 1997 «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення України публічними бібліотеками». Але ступінь забезпеченості сільської місцевості в різних регіонах вельми неоднакова. Так, в цілому на кожні 100 тис. жителів нашої країни припадає 38,9 публічних бібліотек, в т. ч. на кожні 100 тис. сільських жителів – 103,3 бібліотечних закладів. Найнижчий показник забезпеченості сільської місцевості бібліотеками спостерігається в Донецькій обл. (82,7 одиниць на 100 тис. населення), найвищий - у Чернігівській та Львівській областях (відповідно 136,6 і 112 бібліотек на 100 тис. населення).

В розвитку бібліотечної мережі як на селі, так і в цілому по Україні наявна низка негативних тенденцій. Найголовніша з них – це невпинне скорочення мережі, яке розпочалося ще під час економічної кризи 1990-х років і продовжується донині

Так, впродовж лише 2004-2006 років мережа бібліотек системи МКТ скоротилася на 63 одиниці, з них на 62 – у сільській місцевості. Така тенденція спостерігалася в більшості регіонів, найбільше – у Житомирській та Вінницькій областях, де припинив існування, відповідно, 23 і 21 сільський бібліотечний заклад.

Поганим залишається й технічний стан сільських бібліотечних приміщень – незважаючи навіть на те, що впродовж 2004-2006 років простежувалася слабка тенденція до зменшення кількості приміщень, що потребують капітального ремонту - з 3061 до 3026, або з 20 до 16,5% всіх сільських бібліотечних приміщень. До того ж, ситуація в різних регіонах неоднакова: якщо в АР Крим та в Рівненській обл. капремонту потребують менше 1% сільських бібліотек, то, скажімо, у Вінницькій обл. такі заклади складають 21,5%, в Донецькій та Харківській областях – понад 40%, а в м. Севастополі – 52%. В низці регіонів – у Вінницькій, Херсонській, Хмельницькій областях та в м. Севастополі - кількість біблотечних приміщень, що потребують капітального ремонту, навіть зросла.

Впродовж згаданого періоду дещо зменшилася й кількість аварійних бібліотечних приміщень у селах – з 207 у 2004 р. до 196 у 2006 р. В той самий час в деяких областях кількість аварійних приміщень, навпаки, зросла, а саме – у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Найбільше кількість таких приміщень зросла на Закарпатті – з 2 до 14 (тобто у сім разів), хоча у 2006 р. у цьому регіоні вже намітилася протилежна тенденція (у 2005 р. в області було 19 аварійних приміщень).

У 2004-2006 роках майже на чверть - з 6184 до 4875 - скоротилася й кількість неопалюваних бібліотечних приміщень у селах, що нині складають 32,7% всіх сільських бібліотечних приміщень. Станом на 1 січня 2007 р. найбільше неопалюваних приміщень (понад 60%) було у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській та

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні