Методичні питання вивчення розділу - Показникова функція

План.

Вступ.

РОЗДІЛ І. Навчальні цілі при вивченні теми показникова функція 

РОЗДІЛ ІІ. Методика навчання розв’язання показникових  рівнянь та нерівностей.

1. Методичні особливості  навчання

2. Класифікація і способи розв’язання показникових рівнянь та нерівностей

3. Диференційована система вправ

РОЗДІЛ ІІІ. Елементи педагогічного експерименту

ІV. Висновки.

V. Список використаної літератури.

  

Вступ

 МЕТА   РОБОТИ - системазувати   відомості   про   показникові рівняння й нерівності та їх системи в шкільному курсі алгебри старшої школи і розкрити роль і місце вивчення показникових рівнянь та нерівностей в школі та  вибрати методику подання цієї теми.

ДЛЯ   ДОСЯГНЕННЯ   МЕТИ   БУЛИ   ПОСТАВЛЕНІ   ТАКІ   ЗАВДАННЯ:

 1. Систематизувати відомості про розв’язування показникових рівнянь й нерівностей та їх систем в шкільному курсі алгебри старшої школи.
 2. З’ясувати місце показникових рівнянь й нерівностей та їх систем в діючій та проекті нової програми з математики, конкретизувати вимоги до знань, умінь  і навичок учнів.
 3. Проаналізувати сучасні діючі і пробні підручники з алгебри
 4. Запропонувати методичні рекомендаціі  щодо викладання теми «Показникова функція» в середній загальноосвітній школі.
 5. Підібрати   диференційовану систему вправ.
 6. Подати приклади розв’язування рівнянь та нерівностей різної складності  та задачі самостійного розв’язування.
 7. Опробувати розроблену  методику в сучасній школі.
 8. Зробити   висновки.

В ПРОЦЕСІ   РОБОТИ   ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ   ТАКІ   МЕТОДИ:

 • дослідницький метод при вивченні психологопедагогічної,  наукової та  методичної літератури з   предмету дослідження;
 • аналітичні   методи;
 • практична   реалізація запропонованої   методики.

ПРИ ПРОВЕДЕННІ УРОКІВ В ШКОЛІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАТИ   ТАКІ  МЕТОДИ:

 •  пояснювально--ілюстраційний;
 •  конкретно--індуктивний;
 •  дослідницький.

Робота складається  з таких частин: Вступ, 3 розділи.

         В данній курсовій роботі проаналізовані різни підходи при вивченні показникових рівнянь,  а також взагалі при вивченні теми «Показникова функція».   Також приведені фрагменти уроків, розроблено тематичний план до цих тем, розроблено план-конспект уроку формування навичок та вмінь на тему «Розв’язування показникових рівнянь», а також складена система задач.

Актуальність теми полягає в тому, що тема «показникова функція» займає велике місце в шкільній програмі з математики в 10 класі, її приділяється багато часу. У процесі вивчення цього розділу учні систематизують, узагальнюють і поглиблюють знання про степені і корені та їх властивості, засвоюють поняття  показникової функцій, їх властивості та графік, навички та вміння  виконувати тотожні перетворення виразів  показникової функції, розв’язувати показникові рівняння й нерівності та їх системи.

Останнім часом  розв’язуванню задач, а точніше рівнянь або нерівностей, показникових, приділяється багато уваги, осбливо на вступних екзаменах  до ВУЗів та інших навчальних закладах. Тому розгляд цієї теми дуже важливий.

РОЗДІЛ І. Навчальні цілі при вивченні теми показникова функція

Зміст і структуру освіти визначають цілі. Своє вираження вони завжди приймають у вигляді переліку певних вимог, які характеризують кінцевий результат процесу навчення і виховання.

У програмі з математики для середньої школи, зокрема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні