Методика аналізу художнього твору

факту об’єктивної дійсності, а саме: стомлений тяжким життям поет не думає покинути цей світ, бо згадує про друга, якому важко буде без нього. А дружба понад усе.

Додаток 3

Зразок аналізу епічного твору

( О. Бальзак. „Гобсек”)

Для роботи з текстом можна запропонувати учням такі запитання і завдання:

 1. У якій формі виражена авторська свідомість? Для чого письменник передоручає розповідь про життя лихваря адвокату Дервілю?
 2. Який факт об’єктивної дійсності покладено в основу повісті?
 3. За допомогою яких прийомів автору вдалося показати „зсередини” характери лихваря?
 4. Хто такий Гобсек і що відомо про його минуле? Які деталі розкривають читачеві риси його натури і які якості породжені скупістю? Опираючись на текст, дайте коротку характеристику Гобсеку.
 5. В ім’я чого Гобсек немилосердно мучить людей? Чи є в нього які-небудь ідеали? Який підсумок його життя? Вдалася чи ні його філософія?
 6. Що пов’язує Гобсека з кожним із героїв повісті? Доля кого з героїв викликає співчуття і чому?
 7. З ким із героїв світової літератури можна порівняти Гобсека? У чому довговічність образу героя?
 8. Яке авторське ставлення до Гобсека? Як оцінюєте цього персонажа ви?

Додаток 4

Зразок характеристики художнього образу

( В. Шекспір. „Гамлет”)

 1. Хто такий Гамлет? Чи можна за його вчинками і розмовами встановити, чим він займається? Яким ви його уявляєте?
 2. Які якості притаманні героєві? Назвіть риси характеру, що допомагають йому досягти мети, і ті, що шкодять?
 3. Про що вболіває Гамлет? Чому збільшується його сум? Чи є щось спільне у поглядах Гамлета і оточуючих його людей?
 4. До чого прагне принц, дізнавшись про жахливу таємницю? Поясніть, чому герой чинить так, а не інакше?
 5. Простежте за зміною почуттів героя і в яких епізодах це видно?
 6. Наведіть вислів з твору, який свідчить про вплив характеру Гамлета на інших осіб?
 7. Як автор ставиться до героя? У чому він бачить його трагедію?
 8. Які суперечки ведуться навколо героя? Яке ваше ставлення до нього?

Додаток 5

 

Орієнтовні запитання за текстом трагедії Гете „Фауст”.

1

Постановка попереджуваних запитань.

 • Які причини розчарування Фауста в науці: нестача власних сил, незадовільний стан науки, якою він займається, складність поставлених перед ним завдань чи безсилля людського розуму взагалі?
 • З якими надіями і поглядами на Бога і людську особистість починає він наукову діяльність?
 • В чому полягає його основна помилка (ч. 1 дія 2)?
 • Чим зумовлений договір Фауста з Мефістофелем: яке він має значення в житті Фауста і як характеризує його (ч. 1 дія 4)?
 • Яка думка Мефістофеля про людину взагалі і зокрема Фауста? Чому він говорить про Фауста, що „невеселі йому всі радощі земні”? (Пролог на небі).

2. Постановка запитань у процесі читання

 • Яке значення має сцена появи духа землі, як характеризує вона Фауста і як впливає на його духовний стан?
 • Як дивиться Фауст на практичне життя і науку?
 • Чому зближення з народом не може врятувати його від розчарування?

3. Постановка запитань після прочитання тексту.

 • У чому подвійність особистості Фауста? Відокремте в ньому ці його розумові властивості, на основі яких його можна зарахувати до середньовічних метафізиків, від тих, за якими можна віднести до вчених, освічених людей нового часу.
 • Як змінюються під впливом скептицизму і критики Фауста його погляди на завдання науки, на характер людських знань і на засіб вивчення природи? Як доповнюється характеристика Фауста у зв’язку з розвитком його кохання до Маргарити?
 • Який влив виявляє ця любов на його душевний настрій?
 • Під впливом яких міркувань Фауст вирішує віддатись цій людині, не дивлячись на пагубність її для
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні