Методика навчання орфографії

і на основі теоретичних знань граматики.

 К. Д. Ушинський був прихильником свідомого навчання письма на базі граматики , не розділяв розвиток мови і знання з граматики. Великого значення надавав вправам ( списування , диктант , твори , письмо по пам¢яті тощо ) , розборам ( граматичний , орфографічний ). Також обгрунтував принципи свідомості і автоматизму при вивченні орфографії ; вважав , що необхідно розвивати усне мовлення і , відповідно , логічне мислення.

 Також питання орфографії досліджували Д. І. Тихомиров , В. П. Шереметьєвський , В. Лай , Е. Мейман

 Навчання грамотному письму спирається на загальновідомі дидактичні і методичні принципи навчання. І насамперед вивчення орфографії і пунктуації у постійному зв¢язку з граматикою , поєднання свідомості з автоматизмом , зв¢язок навчання орфографії і пунктуації з розвитком мови. Зв¢язок навчання орфографії з граматикою зумовлюється тим , що одним із основних принципів українського правопису є морфологічний , за яким зберігається однакове написання морфем незалежно від зміни в їх вимові в різних формах одного і того самого слова чи в споріднених словах. Наприклад, однаково пишуться корені у словах весна – весни , великий – велич , річка – річці , ніготь – нігті ; префікси у словах розбити – розквітнути , зробити – зшити

Необхідно розрізняти слова на пам¢ять - напам¢ять , у горі – угорі . Робота над засвоєнням орфографії супроводжується орфографічним розбором , що тісно пов¢язаний з морфемним , словотворчим і розбором за частинами мови.

 Граматика є теоретичною базою для оволодіння орфографією , тому під час вивчення різних граматичних явищ треба звертати увагу на орфографічну передачу їх , пов¢язувати орфографічні правила з граматичними. Так , скажімо , при вивченні відмінювання іменників третьої відміни важливо зосередити увагу на правописі відмінкових закінчень орудного відмінка однини , в якому буває або не буває подвоєння букв ( тінню , піччю , розкішшю , але повістю , радістю ) , а також ставиться апостроф ( любов¢ю , матір¢ю ) . З¢ясовуючи правопис відмінкових закінчень іменників першої і другої відмін , звертаємо увагу на кличну форму ,на роль її у реченні , закріплюємо вживання розділових знаків при звертанні , зміцнюємо навички виразного читання речень із звертаннями.

 Наведемо приклад зразків проблемно – пошукових завдань , спрямованих на розвиток правописних умінь студентів у процесі опрацювання теми „Правопис іменників другої відміни чоловічого роду однини”.

Лінгвістичний експеримент.

Розгорнути подані абревіатури в повні назви й записати їх. Визначити рід цих слів. Дослідити , до яких відмін належать стрижневі слова. Поставити їх у формі родового відмінка однини. Виділити закінчення.

ККД , ВНЗ , АЕС , ТЕС.

Вибірково – розподільний диктант.

 Подані географічні назви поставити у формі родового відмінка однини й записати до відповідної колонки таблиці.

 - а ( -я ) - у ( -ю ) паралельні закінчення

Пояснювальний диктант .

Записати у формі родового відмінка однини іменники чоловічого роду другої відміни :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні