Методика навчання орфографії

та навичками. За інших умов вони механічно повторюватимуть формулювання правил , не завжди вдумуючись у зміст сказаного.

 Головним у навчанні орфографії є теоретично-практичний метод тренувальних вправ ( усних і письмових ) . Для того , щоб орфографічні вміння перетворились у міцні і сталі навички , необхідно дотримуватись певної послідовності і системності у доборі вправ.

 У методиці визначається така послідовність виконання вправ з орфографії :

1-ий етап – вправи на розпізнання орфограм із метою вироблення вмінь. Це : помічати орфограми при зоровому сприйманні тексту ; знаходити орфограми при сприйманні тексту на слух ( і пояснювати їх ) ; записувати текст , пропускаючи орфограми.

2-ий етап – вправи і завдання – обгрунтувати написане.

3-ій етап – дописування слів , вставляння пропущених орфограм.

4-ий етап – добір власних прикладів.

5-ий етап – творчі вправи.

 Отже , розрізняються такі основні види орфографічних вправ : 1. Списування ( відтворення запису без будь - яких змін і творче , тобто ускладнене різними завданнями , виконання яких вимагає застосування правил ) . Списування супроводжується поясненням написання кожної орфограми. Списування може бути текстуальним ( суцільним , дослівним ) і вибірковим , коли треба виписати окремі слова , словосполучення з певними орфограмами

Можна використовувати списування – переклад.

До творчого списування доцільно додати такі завдання 6 підкреслити окремі букви , склади , морфеми з орфограмою ; вставити пропущені букви чи склади ; виписати з тексту слова, написання яких пояснюється одним правилом і т. д. При вибірковому списуванні можна виписувати слова з різними орфограмами у різні колонки. У кінці цього виду роботи реалізується зв¢язок орфографії з граматикою і розвитком мови, що в свою чергу сприяє кращому засвоєнню правопису. Списування має бути свідомим , а не механічним. Обов¢язкова умова списування – чисте , охайне , каліграфічне письмо.

2. Орфографічний розбір.

 Ця вправа передбачає аналіз і пояснення написання слів , що допомагає закріпити знання з орфографії , виробити міцні правописні навички. Розбір тісно пов¢язаний з аналізом за будовою слова і частиною мови , тобто орфографічний розбір покликаний з¢ясувати правопис того чи іншого слова , але , звичайно , на основі знань і будови слова , особливостей певної частини мови. За способом проведення розбір буває усний і письмовий , а за обсягом – повний ( пояснюються всі орфограми ) і частковий ( пояснюється одна орфограма ).

 Найчастіше визначають таку послідовність орфографічного розбору :

а ) слово з орфограмою ;

б ) частина мова , до якої належить аналізоване слово ;

в ) орфограма , яку треба пояснити ;

г ) правило , яким пояснюється орфограма ;

д ) підбір власних прикладів.

 Наприклад , орфографічний розбір слова розбити :

а ) аналізоване слово - розбити ;

б ) дієслово ;

в ) орфограма –

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні