Методика навчання орфографії

написання префіксів роз - , без - ;

г ) у префіксах роз - , без – пишеться буква – з - ;

д ) розкрити , безмежно , розбігтись.

 3. Робота з орфографічним словником.

 Цей вид допомагає студентам запам¢ятовувати важкі в правописному плані слова , дає можливість урізноманітнювати методи практичного вивчення правопису. За орфографічним словником можна виконувати і різні вправи з морфології. Наприклад , з якоїсь сторінки чи окремої статті виписати слова з тими чи іншими орфограмами і з¢ясувати їх правопис ( слова з префіксами роз - , без - , пре - , при - , з - , с - , прислівники , що пишуться через дефіс , разом , окремо і т. д. ). Цей вид роботи може бути ускладнений таким завданням , як : ввести певні слова у речення або утворити словосполучення чи скласти зв¢язний невеликий текст.

4. Різні види диктантів.

Це одна з найефективніших форм роботи

Диктанти сприяють виробленню міцних орфографічних навичок , пунктуаційних навичок , для закріплення і повторення знань з фонетики , лексики, граматики . Написання диктантів сприяє розвитку мислення , уваги , зосередженості , пам¢яті , слуху , зору.

 Виділяють багато видів диктантів залежно від того , який критерій кладуть в основу : мета проведення , характер запису і час пояснення орфограм у тексті.

 Різні дидакти користуються неоднаковою класифікацією диктантів.

 За метою проведення виділяють :

- контрольні – основне завдання такого диктанту – перевірити знання , навички , уміння студентів; сприяє міцнішому засвоєнню правил. Спочатку читається весь текст , з¢ясовується , чи є незрозумілі слова , якщо є – пояснюються ; потім текст записують – по частинах ; після запису всього тексту викладач читає ще раз і збирає роботи.

- навчальні ;

- контрольно – навчальні – такі диктанти активізують роботу на заняттях з української мови , розвивають навички самоконтролю , спонукають до самостійного аналізу помилок , пояснення орфограм .

 За характером запису тексту :

- дослівні ( текстуальні ) , тобто такі , у яких текст записують без змін , дослівно ;

- із зміною тексту ( окремих слів , речень ). Ці диктанти , в свою чергу , поділяються на :

а ) вибіркові – наприклад , виписати з тексту лише ті речення , де є зазначена орфограма ( написання великої букви , спрощення , написання префіксів роз - , без - , з- , с - , при - , пре – і т. д. ) ; ці диктанти можуть бути ускладнені. Наприклад завдання : виписати не просто слова з певною орфограмою , а й віднести ці слова до певної групи ( колонки ) ; такі диктанти є досить корисними , тому що вимагають свідомого , вдумливого ставлення до роботи , адже в тексті необхідно розпізнати і відібрати слова , які пишуться

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні